Power in de wijk


Datum/Tijd: ma 25 april 2022, 15:30 - 17:30

Uitnodiging aan alle POWER-deelnemers om mogelijkheden voor Power-in-de-wijk te verkennen. Enkele wijken zijn al succesvol bezig.

Vanuit het thema Wonen en Zorg is in 2019 het idee ontstaan dat Power-deelnemers er behoefte aan kunnen hebben om ook in hun directe woonomgeving contact te hebben met elkaar of iets te kunnen betekenen voor elkaar.

Inmiddels zijn in twee wijken initiatieven ontstaan, te weten in het  Eemkwartier en in Amersfoort-noord (Nieuwland, Kattenbroek, Zielhorst en Hoogland). Daar blijkt dat er veel waarde wordt toegekend aan het kennen van andere Power-deelnemers die ‘om de hoek’ wonen. Er zijn ook al diverse activiteiten tot stand gekomen, zoals wijkwandelingen, rondleidingen in de wijk door deskundigen, etentjes met elkaar, gezamenlijke bezoeken van de werksituatie van één van de deelnemers.

Het Power-bestuur wil bezien of er in andere wijken ook belangstelling is voor een dergelijke kleinschaliger aanpak. Onder de paraplu van het thema Maatschappij wordt dit opgepakt.

Wij nodigen Power-deelnemers uit voor een gesprek op 25 april om 15:30 uur in Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG AMERSFOORT.

Dan willen we met belangstellenden de mogelijkheden voor een aanpak in jullie eigen wijk verkennen. Het Power-bestuur en enkele Power-deelnemers uit de actieve wijken zullen daarbij ook aanwezig zijn.

Laat op onderstaand mailadres vòòr 17 april even weten als je wilt komen.

Hartelijke groet,

Coördinatoren thema Maatschappij, Monique Jongerius en Hans van Berkel,
maatschappij@power-amersfoort.nl

 


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen