Symposium ‘Ouderen als schakels tussen generaties’


Datum/Tijd: vr 16 november 2018, 10:00 - 16:00

De moderne oudere zou zijn/haar oude dag liever met vrienden doorbrengen dan met (klein)kinderen. Het besef dat generaties op elkaars schouders staan en elkaar veel te bieden hebben lijkt zo verloren te gaan. Ouderen zijn schakels tussen generaties: hun herinneringen geven jongeren een langer verleden. In hun hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst. Als ouderen partici-peren in de verticale gemeenschap/solidariteit dragen zij bij aan de verbinding tussen generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen hebben de kracht van een erfenis die zowel ten goede als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende generaties.

Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties belichten:

  • Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en dankbaarheid.’
  • Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen generaties’.
  • Awraham Soetendorp over ‘het joodse perspectief: eren van uw ouders’.
  • Suzanna Jansen over haar boek ‘het Pauperparadijs’.
  • Ina Luichies: ‘Over de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders’

Dit symposium is zowel bedoeld voor ouderen als voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, geestelijk verzorgers, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten.

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje/drankje): door overmaking van € 60, – (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 16 november”.

Info:
Bergkerk www.bergkerk.nl  (033 – 4617917)
ds. Jan van Baardwijk (033 – 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl)
ds. René Rosmolen (033 – 4801553, r.rosmolen@casema.nl)


Deze activiteit is al geweest

Externe organisatie

Deze activiteit wordt niet door Power georganiseerd, maar staat wel op onze kalender en in onze overzichten omdat we van mening zijn dat dit de Power deelnemers mogelijk zal aanspreken. Power Amersfoort heeft geen invloed op het programma en heeft geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze activiteit.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen