Vrijheidslezing ‘Vrij, kritisch en zelfstandig denken’


Datum/Tijd: vr 21 februari 2020, 20:00 - 22:00

Vrijheidslezing Loge Jacob van Campen in Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

Op vrijdag 21 februari 2020 houdt Damiaan Denys de vrijheidslezing van de Loge Jacob van Campen. Damiaan Denys is hoogleraar Universiteit van Amsterdam.  www.damiaandenys.com/

Kern van de lezing is de vraag, hoe gaan we met ons brein om, dat aan incidenten veelal prioriteit geeft. Incidenten waar (sociale) media op inspelen en die daarmee angstgevoelens oproepen en het politieke debat bepalen. Hoe koester ik: vrij, kritisch en zelfstandig denken?

Damiaan Denys denkt vanuit de filosofie, psychiatrie en neurowetenschap na over angst, vrije wil, normaliteit, het leven en de dood. Hij heeft onderzoek gedaan naar angstcultuur. Daarbij gaat het over vragen als:

  • Wat betekent angst en wat is de dynamiek van angst?
  • Hoe bepalen ‘incidenten’ de (sociale) media-aandacht
    welke vervolgens politieke aandacht krijgen?
  • Hoe beperkt angst je vrijheid van handelen
    en bewegen en kun je vrijer worden door er anders mee om te gaan?

Reservering door aanmelding per email naar vrijheidslezing@gmail.com en overmaking van € 15,00 p.p. op IBAN: NL04.RABO.0162.1277.23 t.n.v. Loge Jacob van Campen o.v.v. Vrijheidslezing 2020 of via www.logejacobvancampen.nl/activiteit/vrijheidslezing/

Vrije inloop met contante betaling is mogelijk aan de zaal tot de maximale capaciteit van 150 personen is bereikt.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Dirk Zijp, zijp.dirk@gmail.com, mobiel 06-43020663.

De lezing vindt plaats van 20.00u tot 22.00u in de Johanneskerk, Westsingel 30, 3811 BB, Amersfoort.
Inloop vanaf 19.30u.

 

 


Deze activiteit is al geweest

Externe organisatie

Deze activiteit wordt niet door Power georganiseerd, maar staat wel op onze kalender en in onze overzichten omdat we van mening zijn dat dit de Power deelnemers mogelijk zal aanspreken. Power Amersfoort heeft geen invloed op het programma en heeft geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze activiteit.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen