Web-team POWER

Het Web-team heeft verschillende functies, zoals:

  • Het ontwikkelen en technisch onderhouden van de website: er voor zorgen dat alle geïmplementeerde functies correct functioneren.
  • Het verzorgen van de ‘content’ van de website, waaronder het ontwerpen en vullen van vaste pagina’s en de verantwoordelijkheid over de inhoud van de pagina’s waarop de wisselende activiteiten worden weergegeven.
  • Het verzorgen van de regelmatig uitkomende nieuwsbrieven.
  • Het bijhouden van alle, door de website verzorgde, administratieve functies, zoals het deelnemersbestand met bijbehorende contributie betalingen en het ‘smoelenboek’.

In het Web-team heeft ieder lid zijn eigen taken: het teamlid dat de content verzorgt hoeft bijvoorbeeld  weinig of geen kennis te hebben van de technische onderhoudsfunctie. Wij stellen de leden van het Web- team graag aan jullie voor:

 

Hebel Montagne

Ik houd me binnen het Web-team bezig met de inhoud (‘content’) van de website. En ik maak de nieuwsbrief.
Tijdens mijn werkzame leven heb ik als tropisch bodemkundige, programmeur en boekhouder gewerkt (met tussenpozen). In 2013 reageerde ik op een oproep van Power voor de website. Na les door Harry Weststeijn en de aanschaf van een nieuwe computer(!), hebben Frank Nieuwenhuijsen (de techniek) en ik (de inhoud) de website gerund en ook een nieuwe Power website gebouwd (Frank als bouwer, net als van de eerste)! In 2018 was Power weer aan een nieuwe website toe. Tammo ter Hark heeft zich hier met verve op gestort en ik heb geholpen wat betreft de inhoud. De website wordt nog steeds uitgebreid! Ondertussen is de nieuwsbrief ook ontwikkeld.
Omdat ik al zo’n oudgediende bij Power ben, ben ik binnen de website ook zo’n beetje vraagbaak wat Power zaken betreft.
Contact: webmaster@power-amersfoort.nl


Peter van der Weijden

Mijn werkzame leven ben ik begonnen in de zeepfabriek van Unilever te Vlaardingen.
In 1986 ben ik gaan werken bij Norit in een cosmetica fabriek. Mijn affiniteit lag in die tijd vooral bij procesmatige automatisering. Vanaf 2006, toen ik was gestopt met werken, ben ik gaan zingen bij SoliAmersfoort en vanaf die tijd ben ik me ook gaan verdiepen in het maken van websites. Met vooral de ontwikkeling van de website voor dit koor heb ik me de kennis op dat gebied aangeleerd. Inmiddels heb ik nog een aantal andere websites gemaakt.
Voor Power doe ik de 1e lijns technische ondersteuning van de website.
Contact: webmaster@power-amersfoort.nl


Anneke Geldof

Na circa 50 jaar als secretaresse te hebben gewerkt, waarvan de laatste 15 jaar als zelfstandig ondernemer geniet ik sinds 2017 van mijn pensioen.
Door mijn werk heb ik veel bedrijven leren kennen, voornamelijk het bankwezen en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Als ZZP’er leerde ik nog meer bedrijven van uiteenlopende aard kennen. Omdat ik na de MULO direct ging werken (zo ging dat in 1967) werd het voor mij een leven lang leren en vooral ‘learning by doing’.
Het praktisch handelen is ook van toepassing in het Web-team. Daar check ik dagelijks nieuwe aanmeldingen, verwerk de jaarlijkse bijdrage-betalingen, en verwijder robots. Verder plaats ik, in samenspraak met Hebel, nieuwsberichten en soms activiteiten.
POWER brengt mij veel en op deze manier kan ik iets terugdoen.


Hub Stapper

Vanaf mijn geboorte (1947) was voorbestemd dat ik de techniek in zou gaan (hoewel mijn ouders soms dachten dat ik nergens voor was voorbestemd!). Na afstuderen aan de TH Delft heb ik bijna mijn hele loopbaan gewerkt voor organisaties die gespecialiseerd waren in de automatisering van industriële processen, variërend van olie en gas winning, chemische en farmaceutische industrie tot waterzuivering en elektriciteitsproductie. Deze automatiseringsprojecten werden gerealiseerd met behulp van computers. Zo heb ik dus de nodige ervaring met programmering en installatie van dit soort systemen. Hoewel industriële automatisering weinig overlap heeft met Informatie Technologie (IT), en dat is toch zeker waar Web design onder valt, lijkt het toch dat ik met de kennis die ik heb over computer technologie, in staat ben om me in te werken in de Power website en van nut kan zijn in het Power Web-team.
Hoewel ik me pas kort geleden heb aangesloten bij POWER en ik nog slechts heel beperkt heb deel genomen aan activiteiten, vind ik de gedachte achter POWER erg goed en daarom wil ik met groot plezier mijn steentje bijdragen aan de organisatie.


Tammo ter Hark

Toen Francine en ik in 2017 in Amersfoort kwamen wonen, werden we op een enorm fijne manier welkom geheten bij POWER. Om mensen te leren kennen opperde ik dat ik wel wilde helpen met een website. Dat resulteerde in een omvangrijk bouwproject waarvan je het resultaat nu voor je ziet.
De dagelijkse gang van zaken is nu prachtig ingevuld door het webteam (zie hierboven), ik ben op iets grotere afstand als 2e lijn, als dat nodig is.
Ik ben nog werkzaam als zelfstandige IT’er en als projectleider bij Buurkracht. En ik heb met veel plezier met Joris Steentjes het POWER Digi-Café gestart voor maandelijkse online ontmoetingen in een kroegachtige setting.

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen