Actieve groepen binnen het thema Cultuur

Veel deelnemers van Power beoefenen hun hobby of favoriete bezigheid in groepsverband. Dat is enthousiasmerend, verbindend en ook nog eens gezellig. Het zijn groepjes van Power-deelnemers en niet-Power-deelnemers, dus meestal organisatorisch los van Power. Onderstaand overzicht is gemaakt om Power-deelnemers, die op zoek zijn naar een dergelijk groepsverband, te informeren over welke er actief zijn. En vooral ook om hen aan te sporen zelf een groep te starten als er geen vrije plaatsen meer voorhanden zijn.
Beschrijving Organisator Mailadres Locatie Frequentie Capaciteit/bezetting
Poëzie 1 Rob van der Neut revanderneut@kpnmail.nl Stadsring 1x /2 mnd 12/12
Poëzie 2 Rob van der Neut revanderneut@kpnmail.nl Stadsring 1x /2 mnd 12/12
Muziek maken Els Keijzer Els-keijzer@kpnmail.nl Roulerend 1x /8 wkn 5/meer
Film Gera Kerssies kerssiesg@kpnplanet.nl LVT 1x /mnd 16/7
Atelier Rob van der Neut revanderneut@kpnmail.nl Stadsring 1x /wk 4/4
Atelier binnenstad bewoners Gerard Gerelings gerehaen@xs4all.nl Het Seminarie 1x /wk 7/7
Fotoclub 1 Jet Holleman jet.holleman@gmail.com Roulerend 1x /mnd 8/8
Fotoclub 2 Alfons Joosten alfonsjoosten@hetnet.nl Roulerend 1x /6 wkn 8/8
Powerkoor Ali de Ridder Ali_de_ridder@hotmail.com Juliana&Bernard Eemhaven 1x /2 wkn 45/45
Petit-Power koor  Ali de Ridder Ali_de_ridder@hotmail.com Stadsring 1x /2 wkn 8/8
Gourmen kookgroep Thom Dieben Thom.dieben@erockls.com De Riet Achterveld 8x /jr 16/16

Mutatiedatum 31-08-2020  

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen