Bekering, tekst en uitleg. Lezing door Hans van Stralen


14 plaatsen beschikbaar

Datum/Tijd: do 11 mei 2023, 14:00 - 16:00

Veel disciplines hebben zich met het verschijnsel ‘bekering’ beziggehouden, zoals de psychologie, de sociologie en uiteraard de theologie. Sinds de groei van de Islam in West-Europa is het aantal bekeringen flink toegenomen en daarom alleen al is het boeiend meer inzicht in deze religieuze ommekeer te krijgen.

Je kunt de bekering heel breed opvatten en bijvoorbeeld denken aan mensen die stoppen met roken, maar op dat moment wordt dit begrip vaag. Daarom wil ik me beperken tot individuen die vanuit hun geloof naar een andere religie zijn overgestapt of die vanuit een atheïstische positie zijn gaan geloven. Mijn centrale insteek luidt: een bekeerling is een persoon die van de ene religieuze ‘familie’ naar een andere overstapt. Dat betekent dat hij/zij dus zijn taalgebruik zal veranderen en die overgang probeer ik in kaart te brengen.

Opvallend is echter dat onderzoekers meestal de bekeerling en zijn context hebben geanalyseerd, maar zelden hebben gekeken hoe de documenten van bekeerlingen inhoudelijk en formeel precies in elkaar zitten. En dat is jammer want de tekst geeft uiteindelijk veel houvast en kunnen we als een allereerste bron voor onderzoek zien.

In mijn lezing ga ik vanuit mijn achtergrond als literatuurwetenschapper daarnaar kijken. Vragen als hoe zien zulke teksten eruit, kun je ze als waarachtig typeren en hoe presenteert de bekeerling zich in zijn proces, komen dan aan de orde. Zo blijkt dat bekeerlingen altijd een ‘turning point’ in hun teksten aanwijzen, het moment dus waarop de omslag naar het nieuwe geloof concreet werd.

Hans van Stralen (1954) studeerde theologie, filosofie, Nederlandse taal-en letterkunde en literatuurwetenschap aan diverse universiteiten. In 1990 promoveerde hij op het fenomeen ‘bewustzijn’ in modernistische literatuur en in 2009 schreef hij zijn dissertatie in de theologie over bekeringen. In 1997 studeerde hij af in de filosofie. Hij heeft diverse studies over de hermeneutiek, het existentialisme en over de relatie tussen literaire en religieuze/filosofische teksten gepubliceerd. Hij was als literatuurwetenschapper en theoloog van 1985-2022 aan diverse universiteiten in Nederland verbonden en woont sinds kort in Amersfoort.

Datum/aanvangstijd:               Donderdag 11 mei 2023, 14:00 – 16:00 uur
Locatie:                                         Het Boekhuis, Zonnehof 12, 3811 ND Amersfoort
Aantal deelnemers:                  Minimaal 10 en maximaal 30
Kosten:                                          € 6,00 p.p. (incl. koffie en thee)

Aanmelden via het aanmeldformulier hieronder.

Is de lezing volgeboekt en wil je op de reservelijst komen, stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar zingeving@power-amersfoort

Als je onverhoopt moet afzeggen, stuur dan ook een mail naar zingeving@power-amersfoort

 


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen