Wonen en Zorg

Wonen en Zorg zijn speerpunten van Power gericht op “Wonen als je ouder wordt” en “Hoe houd je zelf de regie als je zorg nodig hebt?” Zo kan POWER woonprojecten initiëren met voorzieningen gericht op senioren, zoals ‘het Boekhuis’. Daarnaast besteedt POWER aandacht aan de opbouw van sociale netwerken en informatie over voorzieningen in wijken en buurten, als belangrijke voorwaarden om zelf de regie te kunnen houden, ook als je zorg nodig hebt. 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen