Wat is POWER?

Power staat voor ‘Prettig Ouder Worden En Relativeren’.

POWER-Amersfoort is een platform voor 55-plussers die samen vorm willen geven aan dat motto. De deelnemers organiseren activiteiten waarin ontmoeting en zingeving vaak belangrijke thema’s zijn.

Stichting POWER-Amersfoort bestaat sinds 2007, maar kent een langere voorgeschiedenis. Al in 2005 nam Barbara Bastiaanssen het initiatief om samen met anderen na te denken over de vraag ‘Prettig ouder worden, hoe doe je dat?’. Als antwoord hierop is POWER-Amersfoort ontstaan: een groep van ongeveer 600 deelnemers in en om Amersfoort, die op een leuke en zinvolle wijze inhoud wil geven aan (de rest van) hun leven.

Activiteiten

De deelnemers maken zelf plannen en voeren die ook uit. De activiteiten passen in de zes thema’s: Cultuur, Sociaal, Sportief, Zingeving, Wonen en Zorg, en Maatschappij.

Zo heeft een groepje Power-deelnemers in 2012 plannen ontwikkeld om de voormalige bibliotheek aan de Zonnehof in Amersfoort tot een appartementencomplex te verbouwen. Dit complex is in 2017 gereed gekomen. In 2017 en 2022 werd er dankzij de inzet van veel Powerdeelnemers een succesvol 2e en 3e lustrum gevierd.

Een greep uit de activiteiten die Power-deelnemers in de loop der jaren hebben georganiseerd:

  • lezingen (vaak over filosofische, culturele of historische thema’s)
  • gespreksbijeenkomsten over zingeving
  • bezoeken aan concerten, films, musea en galeries
  • (stads)wandelingen
  • fietstochten
  • een zangkoor

Daarnaast is een aantal Power-deelnemers sinds 2014 actief in een coachingsproject. Zij begeleiden studenten van de Hogeschool in Amersfoort op het gebied van studievaardigheden, taalgebruik e.d.

Verder zijn er wekelijkse koffieochtenden en is er eens per maand een ‘Happy Power Hour’.
Aan het eind van het jaar houden we een ‘Power-talk’ waarin we met elkaar plannen maken voor het komende jaar.

Meedoen?

Iedereen die een actieve bijdrage wil leveren aan POWER-Amersfoort is welkom. Het is de kracht van POWER om met elkaar evenementen te ontwikkelen en uit te voeren en al doende met elkaar een sociaal netwerk te vormen.

Als deelnemer betaal je jaarlijks € 10,- en ontvang je regelmatig de nieuwsbrief met actuele en toekomstige activiteiten. Ga voor aanmelding naar Aanmelden als nieuwe Power-deelnemer.