De Natuur – Filosofisch Café ‘De Wereld van NU’


Deze activiteit is volgeboekt

Datum/Tijd: di 13 februari 2024, 10:15 - 11:45

Indien volgeboekt, geef je onderaan dit bericht op voor de reservelijst!

“In de moderne tijd is de natuur toegetakeld als nooit tevoren. In eerdere tijdperken werd de natuur weliswaar ook niet zo respectvol behandeld. In veel moderniserende landen begon men vanaf medio 1900 in te zien dat er iets belangrijks verloren ging en werden tal van verwoede pogingen ondernomen om de extincties te vertragen.” (Bron: Hoe overleef ik de moderne wereld – Alain de Botton)

Geïnspireerd door en gebaseerd op het laatste boek van Alain de Botton (School of Life) filosoferen we in het Café ‘De Wereld van NU’ deze keer over de ‘Natuur’, hoe we er mee omgaan en wat die voor ons betekent.

Café ‘De Wereld van NU’ is er elke tweede dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus) en deze keer op dinsdag 13 februari van 10:15 uur tot uiterlijk 11:45 uur in de gemoedelijke atmosfeer van Café Hemels (Langestraat 63), met een inloop vanaf 10:00 uur.

Café ‘De Wereld van NU’ laat zich het beste omschrijven als een sociaal café waar gefilosofeerd wordt. Elke maand is er een ander thema. In februari is onze ‘Natuur’ het thema. Wat zegt De Botton? Wat zegt de inleider? Wat denk je zelf? Café ‘De Wereld van NU’ staat voor lichtmoedig filosoferen met elkaar in dialoogvorm (luisteren naar elkaar) onder leiding van ervaren begeleiding, na een inleiding van maximaal een half uur door een deskundige spreker.

Onze gastspreker van deze maand is Jos Verhoeven. Hij is emeritus hoogleraar Landschapsecologie, Departement Biologie aan de Universiteit Utrecht en heeft een ruime onderzoekservaring op het gebied van kringlopen in ecosystemen en landschappen in Europa, Verenigde Staten, Australië, Japan en het Midden-Oosten. Zijn specifieke vakgebied is systeemecologie. Hierbij worden vragen onderzocht zoals: Hoeveel koolstof wordt door plantengroei vastgelegd? Wat is het verband tussen plantengroei en de biodiversiteit van het ecosysteem? Wat zijn de gevolgen van verrijking van het systeem met stikstof en fosfor? In zijn onderzoek heeft hij veel werk gedaan in waterrijke gebieden, zoals veengebieden, moerasbossen en mangrovebossen.

 Of zoals Jos het zelf zegt: ‘Ik wil mensen graag inzicht geven in de manier waarop onze planeet functioneert. En ik wil laten zien op welke wijze we de huidige veranderingen kunnen begrijpen als resultante van de drastische activiteiten van één soort, Homo sapiens, op het normaal in balans functionerende systeem aarde. Ook hoop ik inzicht te geven in de mogelijkheden om de ergste gevolgen nog te keren. Hierbij ga ik ook in op maatregelen die eenieder in de eigen omgeving kan toepassen, zoals gebruik van turfvrije tuinaarde en gemalen olivijn (‘green sand’) in de tuin, minder vlees en zuivel eten, minder vliegen. Ik vind het heel motiverend om te zien hoe ik kennis en inzicht kan overdragen over een complexe problematiek, die dicht bij ieders ervaringswereld ligt. Ik maak die kennis begrijpelijker en ik hoop dat er zo ook meer draagvlak ontstaat voor grote maatregelen, en dat dat misschien zelfs gedragsverandering bevordert.’ Over voorgaande geeft Jos momenteel een HOVO cursus voor VU Amsterdam.

Namens het team achter Café ‘De Wereld van NU’ heten we je van harte welkom,
Co Schop
Cora van Bergen
Henriëtte Coppes
Didi van der Hoeven
Joris Steentjes

Behalve voor de eigen consumpties, zijn er geen kosten aan deelname verbonden.

Aanmelden gaarne via onderstaand aanmeldformulier (reserveren geopend vanaf woensdag 10 januari, 18:00 uur). Aanmelden is bijzonder gewenst vanwege de beperkte ruimte van onze locatie.

Reservelijst:  Als het Café  is volgeboekt, kun je je opgeven voor de reservelijst. Mail je naam en telefoonnummer naar Café ‘De Wereld van NU’. Mocht er een plaats vrijkomen, dan krijg je bericht.

Afmelden: kun je onverhoopt niet? Meld je dan zo snel mogelijk af via Café ‘de Wereld van NU’. Dan kan er misschien iemand anders deelnemen.


Deze activiteit is al geweest
Deze activiteit is volgeboekt
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen