Lezing: Descartes & Spinoza in de voetsporen van Socrates, Plato en Aristoteles


Deze activiteit is volgeboekt

Datum/Tijd: wo 11 januari 2023, 14:00 - 16:00

Descartes en Spinoza in de voetsporen van Socrates, Plato en Aristoteles op zoek naar het wezen der dingen

Lezing door Gerhard Oude Vrielink

René Descartes (1596-1650) en Baruch Spinoza (1632-1677) worden wel de grondleggers van de moderne Europese filosofie genoemd. De Franse Descartes schreef zijn publicaties in zijn Nederlandse periode en de Nederlandse Spinoza heeft altijd in Nederland gepubliceerd.

Descartes, filosoof en wiskundige, schreef als Renatus Cartesius in het Latijn en Frans. Hij sloot aan en reageerde op het gedachtengoed van Aristoteles. Zijn uitspraak “Cogito ergo sum” of “Je pense donc je suis” is algemeen bekend en staat voor zijn filosofische werk. Alleen door strikt logisch te denken is achter de waarheid te komen. Hij heeft een consistente basis gelegd voor de filosofie alsmede voor de analytische wiskunde.

 

Spinoza heeft na, vanwege zijn ideeën over de interpretatie van de Joodse geloofsboeken, uit de Joodse gemeenschap te zijn verdreven, zijn hele leven gewijd aan het opzetten van een consistent beeld van de werkelijkheid. Zijn publicaties hebben veelal een hoog abstractieniveau. Naar zijn mening kunnen alleen zaken waar zijn als zij op rede zijn gebaseerd. In zijn Ethica heeft hij de resultaten van dit levenswerk gepubliceerd. Om te voorkomen afgeleid te worden door profane zaken, leefde hij in een zeker isolement en in armoede.

Spinoza en Descartes hebben elkaar niet persoonlijk gekend. Spinoza was overtuigd van het belang van de oudere Descartes, zowel wat betreft zijn filosofie als voor de wiskunde. Ook al is er een groot verwantschap tussen hun beider gedachtengoed, uiteindelijk komen zij uit op ook principiële verschillen.

Gerhard Oude Vrielink (Hoorn 1942) studeerde in Delft wiskunde. Hij is tot zijn zeventigste als adviseur werkzaam geweest. Aanvankelijk als wiskundig ingenieur bij het ontwikkelen van computermodellen voor complexe technische vraagstukken. Later bij het opstellen van beslissing ondersteunende database georiënteerde informatiesystemen voor het organiseren, begroten en beheersen van grote meerjarige infrastructurele en vastgoedprojecten.

Datum/aanvangstijd:          Woensdag 11 januari 2023, 14:00 uur

Locatie:                                    Het Boekhuis, Zonnehof 12, 3811 ND Amersfoort

Aantal deelnemers:             Minimaal 15 en maximaal 30 

Kosten:                                     € 6,00 p.p. (incl. koffie en thee)

Eventuele dan geldende corona-regels zijn van toepassing op deze activiteit. Blijf alsjeblieft thuis als je corona-gerelateerde klachten hebt. 

Is de lezing volgeboekt en wil je op de reservelijst komen, stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar  cultuur@power-amersfoort.nl.
Als je onverhoopt moet afzeggen, stuur dan ook een mail naar cultuur@power-amersfoort.nl.

 


Deze activiteit is al geweest
Deze activiteit is volgeboekt
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen