Eigen regie bij het levenseinde (Extern)

Datum/Tijd: wo 1 mei 2024, 14:00 - 15:00

informatiepunt (gratis) in de hal van het Eemhuis, Eemplein 71-77, 3812 EA Amersfoort

woensdag 1 mei 2024, 14.00-15.00

Mensen hebben vaak wel wensen en ideeën over hun levenseinde, maar weten niet goed wat de (on)mogelijkheden zijn en wat er geregeld moet worden. Waarom is een wilsverklaring belangrijk? Hoe zit het met euthanasie bij dementie? Wat is een behandelverbod? Met deze en andere vragen kan iedereen de eerste woensdag van de maand van 14.00-15.00 uur bij Gon Veltkamp in de bibliotheek van het Eemhuis aankloppen.

Het informatiepunt is een initiatief van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (www.nvve.nl) en werkt samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, (www.palliaweb.nl/eemland).

Informatie bij: Gon Veltkamp: g.veltkamp@nvve.nl.

 

 

Datum/Tijd: wo 1 mei 2024, 14:00 - 15:00

Deze activiteit is al geweest