Gesprek met MICHIEL MATTHES over kinderen / jongeren met problemen gaat door!


Datum/Tijd: do 23 maart 2023, 10:00 - 12:00

Wanneer we de krant open slaan dan zien we heel veel problemen waarmee jongeren geconfronteerd worden, zoals het gebruik van drugs, obesitas, stress vanwege school, delinquentie, pesten al dan niet via sociale media, mishandeling, mentale problemen, overmatig gebruik van internet/mobiele telefoon etc..

Op dit moment is de reactie van de overheid veelal reactief. Wanneer er iets mis gaat probeert zij het probleem te repareren. Meer delinquentie: dan meer blauw op straat. Meer obesitas: dan de fastfood restaurants aanpakken. Etcetera.

Michiel Matthes,  deelnemer van Power-Amersfoort, is de afgelopen jaren bezig geweest om een meer holistische benadering op dit terrein te ontwikkelen. Hierbij liet hij zich door de aanpak van de natuurbeschermers inspireren. Zij weten dat wanneer een vogel, vis, insect of plant het moeilijk heeft, je die soort het beste kan helpen door de habitat van die soort te beschermen.

Michiel Matthes heeft 25 jaar gewerkt aan deze problematiek en ziet een groot verbeteringsperspectief.

Hij wil zijn kijk op de problemen waarmee jongeren geconfronteerd worden en de oplossingen die hij daarvoor ziet, met de deelnemers aan het gesprek delen en bediscussiëren.

In zijn inleiding zal hij vertellen over deze aanpak, toegespitst op de ‘habitat’ van het kind en de jongere.

Op basis van de vooraankondiging hebben zich 17 mensen aangemeld voor de bijeenkomst op 23 maart 10:00 – 12:00 (ontvangst 9:45) in De Brug kerk, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort. Wij verwachten een bijdrage à € 6 pp, contant te voldoen aan ondergetekende tijdens de bijeenkomt, ter bekostiging van de zaalhuur en de koffie/thee.

Indien u zich nog niet had aangemeld kunt u dat alsnog doen via maatschappij@power-amersfoort.nl

Diegenen die zich al hadden aangemeld hebben een directe mail ontvangen.

Hartelijke groet, Hans van Berkel

Namens coördinatoren thema Power-Maatschappij,
Monique Jongerius en Hans van Berkel, maatschappij@power-amersfoort.nl

 

 


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen