Godfried Bomans, lezing door Hans van Stralen


3 plaatsen beschikbaar

Datum/Tijd: do 14 december 2023, 15:00 - 17:00

Godfried Bomans, wie kent hem niet?

Hoewel Godfried Bomans (1913-1971) al meer dan vijftig jaar geleden overleden is, blijft zijn persoon en werk nog altijd actueel, zeker onder de oudere lezers. Zo worden zijn sprookjes nog steeds uitgegeven, zijn De avonturen van pa Pinkelman nog redelijk bekend en werd en wordt zijn kinderboek Erik uit 1936 nog steeds voor diverse media bewerkt, onlangs nog voor het theater. Daarnaast was hij een belangrijke spraakmaker in de discussie rond de crisis in de katholieke kerk en was hij een bekende mediapersoonlijkheid. Zo heeft hij in diverse tv- en radioprogramma’s op een humoristische wijze onderwerpen van diverse aard besproken en wellicht dankt Bomans vooral hieraan zijn bekendheid onder het grote publiek. Erg bekend en berucht is bijvoorbeeld zijn dialoog met Marlene Dietrich tijdens het Grand Gala du Disque in 1963.

In voordrachten en essays over Bomans wordt meestal zijn markante persoonlijkheid besproken en zijn veelzijdige optredens in de publieke ruimte. Men denke aan het Godfried Bomans Genootschap – met zo’n 200 leden nog steeds! – dat vooral gericht diens persoonlijkheid levend wil houden. In deze lezing voor Power wil Van Stralen echter meer de nadruk leggen op zijn werk, dat tot nog toe niet uitgebreid en diepgaand behandeld is. Het ligt in de bedoeling na een inleidende schets de volgende aspecten van zijn werk belichten: het mensbeeld in Bomans’ werk, zijn visie op literatuur en de personages en thema’s in diens literaire werk. Vervolgens wordt het beeld dat Bomans in zijn werk van religie geeft en de thematiek van zijn media-optredens besproken. Tot slot belicht Van Stralen het imago van Bomans, zoals dat in zijn oeuvre tot uiting komt. Het betreft hier de houding van de ‘dwaas’, dat wil zeggen van de man die zijn hele leven zich geroepen voelde lachlust op te wekken en daar tegelijk het slachtoffer van werd.

Hans van Stralen (1954) studeerde theologie, filosofie, Nederlandse taal-en letterkunde en literatuurwetenschap aan diverse universiteiten. In 1990 promoveerde hij op het fenomeen ‘bewustzijn’ in modernistische literatuur en in 2009 schreef hij zijn dissertatie in de theologie over bekeringen. In 1997 studeerde hij af in de filosofie. Hij heeft diverse studies over de hermeneutiek, het existentialisme en over de relatie tussen literaire en religieuze/filosofische teksten gepubliceerd. Hij was als literatuurwetenschapper en theoloog van 1985-2022 aan diverse universiteiten in Nederland verbonden en woont sinds een jaar in Amersfoort.

Lezing Godfried Bomans, door Hans van Stralen
Donderdag 14 december, 15-17 uur
Boekhuis, Zonnehof -Oost 15
P
rijs € 6

Aanmelden via het aanmeldformulier hieronder.

 


Deze activiteit is al geweest
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen