Innerlijke ruimte en de kunst van het sterven. Lezing door prof. dr. Carlo Leget (Extern)

Datum/Tijd: za 6 april 2024, 10:30 - 12:30

In Nederland is een grote diversiteit aan mogelijkheden om een zachte dood te sterven. Maar is er ook sprake van een hedendaagse stervenskunst? En hoe zou die er dan uit moeten zien? In deze lezing gaan we op zoek naar een hedendaagse kunst van het sterven. Uitgangspunt is dat sterven een sociaal gebeuren is waarbij alle betrokkenen – zieke, zorgverleners en familie – een aandeel hebben. Centraal staat het begrip innerlijke ruimte, als een metafoor voor onze innerlijke vrijheid die op verschillende manieren onder druk staat. Hoe kunnen we goed communiceren rond het levenseinde? Hoe gaan we om met verlies, en hoe bereiden we ons voor op het afscheid? Hoe vinden we een omgang met de grote vragen in het leven rond dood, vrijheid, eenzaamheid en zinloosheid? In deze lezing gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen.  

Na de pauze zullen Gea Antonides, specialist ouderen geneeskunde en Thea Kloek, geestelijk verzorger als co-referenten kort reflecteren op de lezing van Carlo Leget, als start van de discussie met de aanwezigen.

Carlo Leget is vanuit de theologie terecht gekomen in de medische ethiek. Hij was zes jaar universitair docent medische ethiek in Nijmegen en werd hij in 2009 universitair hoofddocent zorgethiek in Tilburg. Sinds 1 september 2012 is hij hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht). Ook was hij bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland. Van 2011-2019 was hij vice-president van de European Association for Palliative Care.

Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort
Zaterdag 6 april 2024, 10.30-12.30
S
t. Franciscus Xaveriuskerk,  ’t Zand 29-31, Amersfoort

bijdrage € 10,00

aanmelding via secretariaatscc@gm

 

 

Datum/Tijd: za 6 april 2024, 10:30 - 12:30

Deze activiteit is al geweest