Waterschaarste, watervoorziening en sanitatie in Nederland en de Wereld (VOL)


Deze activiteit is volgeboekt

Datum/Tijd: ma 13 maart 2023, 14:00 - 16:00

Lezing door Jan Oomen
[met een kort overzicht van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking gerelateerde internationale drinkwater en sanitatie activiteiten in de afgelopen 70 jaar]

Drinkwater en sanitatie vormen essentiële basiselementen van publieke gezondheidszorg. Het recht op deze basisvoorzieningen is vastgelegd in overeenkomsten en doelstellingen van de Verenigde Naties. Programma’s van de VN zijn leidend in de wereldwijde verbetering van water en sanitatie faciliteiten.

 

 

In deze presentatie komen verschillende aspecten van water aan de orde zoals:

  • Soorten water, water beschikbaarheid en waterschaarste in relatie tot demografische ontwikkel­ingen in de wereld;
  • Water­voetafdruk van processen en producten met de daaraan gerelateerde virtuele water­stromen tussen landen en continenten;
  • Oorzaken en gevolgen van toenemende waterschaarste en waterstress;
  • Richtlijnen m.b.t. waterkwaliteit van de WHO;
  • Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en daaraan gerelateerde strategieën van internationale ontwikkelings­organisaties, ontwikkelingsbanken en donorlanden met rollen van NGO’s en de private sector.

De ontwikkeling van de drinkwatervoorziening in Nederland zal kort de revue passeren alsmede de wijze waarop Nederlandse deskundigheid is/wordt ingezet in de internationale samenwerking sinds 1950. En tenslotte zal er aandacht zijn voor de impact van bevolkings­toename, milieuvervuiling en klimaatverandering op de mate van duurzaamheid van onze watervoorziening en hoe we daar zelf een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Jan Oomen (1948, Breda) heeft Chemische Technologie gestudeerd aan de TU Eindhoven met een specia­lisatie in (afval)waterbehandeling en een afstudeeronderzoek over mestoverschotten en mestverwerking. Aansluitend op deze studie werkte hij ruim 2 jaar in Kenia aan de opzet en coördinatie van een bouwkunde-opleiding, en vervolgens 37 jaar bij Ingenieursbureau DHV in overwegend in­ternationale projecten op alle continenten in de sectoren water en milieu, als ingenieur, projectleider en (project)directeur.

Datum/aanvangstijd:            Maandag, 13 maart 2023, 14:00 uur

Locatie:                                      Het Boekhuis, Zonnehof 12, 3811 ND Amersfoort

Aantal deelnemers:               Minimaal 15 en maximaal 30 

Kosten:                                       € 6,00 p.p. (incl. koffie en thee)

Eventuele dan geldende corona-regels zijn van toepassing op deze activiteit. Blijf alsjeblieft thuis als je corona-gerelateerde klachten hebt. 

Is de lezing volgeboekt en wil je op de reservelijst komen, stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar cultuur@power-amersfoort.nl.

Als je onverhoopt moet afzeggen, stuur dan ook een mail naar cultuur@power-amersfoort.nl.

 


Deze activiteit is al geweest
Deze activiteit is volgeboekt
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen