Werk – Filosofisch Café ‘De Wereld van NU’


Deze activiteit is volgeboekt

Datum/Tijd: di 11 juni 2024, 10:15 - 11:45

Indien volgeboekt, geef je onderaan dit bericht op voor de reservelijst!

“De geschiedenis van ons werk is de optelsom van alle technieken en processen die we hebben moeten ontwikkelen om het leven dragelijker te maken. Telkens wanneer mensen geconfronteerd werden met een tekortkoming van de natuur probeerden ze een werktuig te vinden om greep op de onverschillige omgeving te versterken en zo in onze behoeften te voorzien. Werk zonder werktuig is geen werk. Waren werktuigen aanvankelijk ontwikkeld voor eenvoudige overlevingsdoelen, uiteindelijk gingen we ons toeleggen op werktuigen die ons helpen bij het streven ons te ontplooien.” (Bron: Hoe overleef ik de moderne wereld – Alain de Botton)

Geïnspireerd door en gebaseerd op een van de laatste boeken van Alain de Botton (School of Life) filosoferen we in het Café ‘De Wereld van NU’ deze keer over ‘Werk’ en wat dat voor ons betekent.

Café ‘De Wereld van NU’ is er elke tweede dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus) en deze keer op dinsdag 11 juni van 10:15 uur tot uiterlijk 11:45 uur in de gemoedelijke atmosfeer van Café Hemels (Langestraat 63), met een inloop vanaf 10:00 uur.

Café ‘De Wereld van NU’ laat zich het beste omschrijven als een sociaal café waar gefilosofeerd wordt. Elke maand is er een ander thema. In juni is ‘Werk’ het thema. Wat zegt De Botton? Wat zegt de inleider? Wat denk je zelf? Café ‘De Wereld van NU’ staat voor lichtmoedig filosoferen met elkaar in dialoogvorm (luisteren naar elkaar) onder leiding van ervaren begeleiding, na een inleiding van maximaal een half uur door een deskundige spreker.

Gastspreker van deze maand is Harry Weststeijn (1949). Hij studeerde arbeid- en organisatiesociologie en theoretisch wijsgerige sociologie aan de VU en werkte na zijn studie als wetenschappelijk medewerker bij de SER en vervolgens tientallen jaren als organisatieadviseur bij bureaus als Zuidema, Berenschot en Towers Perrin. Harry beoefent het vak nog steeds maar dan wel in een nog beperkte mate. Arbeidsverhoudingen hebben hem vanaf zijn doctoraalscriptie Medezeggenschap en Arbeid altijd geboeid, met de focus op werknemerstevredenheid want die is basaal voor florerende organisaties. Harry was één van de degenen die aan de start van Power stond (2007). Hij heeft jaren in en voor ‘Petit Power’ gefunctioneerd als penningmeester en was betrokken bij de totstandkoming van Powercoaching, de nu gemeentelijke Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek en onlangs nog de opzet van Power groepsfitness 60+.

Harry geeft zijn inleiding de titel ‘Werk kent geen pensioen’, gebaseerd op een definitie van wat Werk is volgens Alain de Botton “Werk zijn alle inspanningen die we verrichten om aan te vullen wat de natuur ons niet vanzelf of zonder veel moeite verschaft“. Werk is daarmee niet beperkt tot inspanningen binnen het arbeidsbestel, maar ook en misschien wel vooral, daarbuiten. En stopt ook niet wanneer we in ons arbeidsbestel aan pensioen toe zijn.

Over de betekenis van huidig werk en werktuigen voor mens en maatschappij zal Harry, varend op De Botton’s ideeën hierover, in de inleiding een beeld geven.

Namens het team achter Café ‘De Wereld van NU’ heten we je van harte welkom,
Co Schop
Cora van Bergen
Henriëtte Coppes
Didi van der Hoeven
Joris Steentjes

Behalve voor de eigen consumpties, zijn er geen kosten aan deelname verbonden.

Aanmelden gaarne via onderstaand aanmeldformulier (reserveren geopend vanaf  dinsdag 14 mei). Aanmelden is bijzonder gewenst vanwege de beperkte ruimte van onze locatie.

Reservelijst:  Als het Café  is volgeboekt, kun je je opgeven voor de reservelijst. Mail je naam en telefoonnummer naar Café ‘De Wereld van NU’. Mocht er een plaats vrijkomen, dan krijg je bericht.

Afmelden: kun je onverhoopt niet? Meld je dan zo snel mogelijk af via Café ‘de Wereld van NU’. Dan kan er misschien iemand anders deelnemen.


Deze activiteit is volgeboekt
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen