Actieve groepen binnen het thema Cultuur

Veel deelnemers van Power beoefenen hun hobby of favoriete bezigheid binnen Power in groepsverband. Dat is enthousiasmerend, verbindend en gezellig. Het zijn groepjes van Powerdeelnemers, soms aangevuld met niet-deelnemers. Op bijgaand beknopt overzicht vind je de groepen die in 2023 actief zijn. Voor de meest recente of meer uitgebreide informatie, kun je de betreffende contactpersoon mailen en/of klikken op de bijgevoegde link.

Als je zelf een nieuwe groep wilt starten, aarzel dan niet en neem contact op met Marinette Oomen of Arie van der Steen, de cultuurcoördinatoren binnen Power via cultuur@power-amersfoort.nl

Zondagconcertgroep, contactpersoon Harry Weststeijn
harry.weststeijn@hetnet.nl
In 2023 starten we weer in mei met een zondags concertbezoek in het Concertgebouw in Amsterdam. We reserveren vooraf een aantal kaarten en plaatsen tijdig een uitnodiging op de site om mee te gaan. We reizen samen per openbaar vervoer. Als je dat wilt kun je samen wat drinken en napraten.

Filmgroep, contactpersoon Gera Kerssies
kerssiesg@kpnplanet.nl

In principe elke eerste zaterdagmiddag van de maand gaan we naar een film in het filmhuis De Lieve Vrouw. De keuze van de film wordt bekend op de dinsdag voorafgaand aan die eerste zaterdag van de maand. Na afloop van de film kunnen we samen napraten met een glas in het Lieve Vrouw Café.

Urban SketchGroup, contactpersoon Ben van Velzen
hbmwvanvelzen@gmail.com
De eerste en derde donderdag van de maand schetsen we samen op locatie (buiten of binnen) en na afloop bespreken we de positieve elementen daarvan. De schetsen worden gefotografeerd, thuis bewerkt (aanpassen tot rechthoeken en in een publiceerbaar format gezet) en op de Power Gallery geplaatst in een aparte Urban Sketchmap.

Powers Eerste Fotoclub POEF, contactpersoon Jet Holleman
jet.holleman@gmail.com
We bespreken maandelijks de foto’s die we gemaakt hebben aan de hand van een afgesproken thema. Naast technische aspecten gaat het daarbij vooral om de compositie en de overtuigingskracht van een foto.

Huiskamerensemble, contactpersoon Jet Holleman
jet.holleman@gmail.com
Eenmaal per twee weken zingen we met z’n zevenen klassieke muziek uit uiteenlopende stijlperiodes, met en zonder pianobegeleiding. We hebben geen dirigent, maar we zoeken in onderling overleg naar de juiste interpretatie en samenklank. (Er is nog plaats voor een bas.)

Power Gallery, contactpersoon Ton van der Pal
tonvanderpal@gmail.com
De Gallery is een soort etalage, waar deelnemers de gelegenheid krijgen zelfgemaakte beeldende kunst, gedichten en verhalen aan andere deelnemers te laten zien. Iedere deelnemer van Power die kunstzinnig actief is, kan aan de Gallery deelnemen. Lees meer over Power Kunst Gallery.

 

Laatste update 6 april 2023

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen