Thema Maatschappij bij POWER

Al vanaf haar ontstaan in 2007 wil POWER-Amersfoort midden in de maatschappij staan, niet met haar rug er naartoe.

Bij het eerste lustrum in 2012 was het feestthema dan ook ‘ontmoeting van generaties’. Met vijf generaties zijn we toen aan de slag gegaan met onderwerpen die iedere generatie aangaan.

Follow up van dit lustrum was een zoektocht naar hoe wij als POWER-deelnemers met andere generaties in contact kunnen komen en samen kunnen gaan in maatschappelijke en sociale activiteiten.

Een van de resultaten werd de start van POWER-coaching in 2014 bij de Hogeschool Utrecht. Dat is een succesvol programma: zo’n 25 POWER-coaches bieden studenten studiebegeleiding. Jaarlijks worden tientallen studenten geholpen. Lees meer over de Historie van POWER-coaching.

Een andere beweging onder POWER-deelnemers is de betrokkenheid op de digitalisering van de samenleving, zowel thuis al in de publieke ruimte.

Digitale technologie is breed, soms abstract en mind blowing. Ingewikkeld om te begrijpen en een realistisch beeld van te vormen. Maar begrijpen is nodig om bij te blijven en controle te houden, om publieke waarden veilig te stellen.

POWER wil hieraan door inleidingen en praktische workshops bijdragen. Met de gemeente Amersfoort heeft POWER inmiddels een samenwerkingsverband om als specifieke ouderendoelgroep mee te doen in het nadenken over Amersfoort als Smart City.

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, coördinatoren van het thema Maatschappij bij Power

18 maart 2019

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen