Over Power-Amersfoort

POWER staat voor Prettig Ouder Worden En Relativeren

‘Ouder worden gaat vanzelf, oud worden is ingewikkeld.’
‘Het is de levensfase waarvan je hoopt dat alles op zijn plaats valt en je, als het kan, vrede kunt vinden met de kwetsbaarheid en eindigheid van je bestaan.’

Deze zinsneden stonden in november 2007 in de uitnodiging voor een eerste Power-bijeenkomst. Barbara Bastiaanssen en Michel Jansen namen het initiatief voor Power-Amersfoort. Er waren toen ongeveer dertig deelnemers. Nu zijn het er bijna vierhonderd.

Activiteiten
De activiteiten van Power-Amersfoort zijn terug te voeren op zes thema’s. Alle thema’s houden verband met de vraag hoe je bewust kunt omgaan met het ouder worden en creatief invulling kunt geven aan deze levensfase. De thema’s zijn

  • Cultuur
  • Sociaal
  • Sportief
  • Zingeving
  • Wonen en zorg
  • Generaties

Voor en door deelnemers
Bij Power staan de begrippen ‘ouder worden’ en ‘oud zijn’ centraal. Wie hierover wil discussiëren, wie concrete plannen heeft of actief wil meedoen is welkom om zelf iets te organiseren of om deel te nemen aan een activiteit. Elk thema wordt door enkele Power-deelnemers gecoördineerd. De initiatiefnemer en de coördinatoren zorgen samen dat de activiteiten worden uitgevoerd. In samenwerking met de weblady plaatsen zij aankondigingen en oproepen in de nieuwsbrief en op de website.

Vrijwillige bijdrage
Met Power bezig zijn is liefdewerk. Maar om Power draaiende te houden is toch geld nodig. Daarom vragen we alle Power-deelnemers een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,- over te maken op bankrekeningnummer NL68 TRIO 0254 7897 81 t.n.v. Stichting Power-Amersfoort. Die bijdragen dekken de kosten van de website en de nieuwsbrief. De deelname aan de meeste activiteiten is gratis of tegen kostprijs.

Voor grotere projecten zoekt Power-Amersfoort sponsors of subsidieverschaffers. Daarvoor is moet je een rechtspersoon zijn en een bankrekening hebben. In 2012 is daarom  Power-Amersfoort opgericht. Het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen.

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen