POWER-coaching

POWER-coaching

POWER coaching bestaat sinds 2014 waarbij we ons richten op studenten van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort die in hun studie ondersteund worden bij een veelheid aan onderwerpen zoals studieplanning, wennen aan hbo-onderwijs, hoe leer je het best, verslagen maken, onderzoekslogica begrijpen en toepassen, wanneer is het een ‘d’, een ‘t‘ of toch ‘dt’ (ja ook dat) en nog veel meer, maar vooral ook bieden wij dat steuntje in de rug dat jonge mensen ook zo nodig hebben.

De POWER-coach en student gaan een samenwerking aan die voor beide partijen iets kan bijdragen. De coach krijgt de gelegenheid zijn/haar jarenlange ervaring en kennis te gebruiken en de student kan de ervaring en de kennis van de coach benutten als ondersteuning bij zijn/haar studie. Beiden kunnen zo contact hebben met iemand van een andere generatie.

POWER-coaches helpen de student bij het ontwikkelen van structuur, het plannen, leren leren, zelfinzicht, motivatie, scriptiebegeleiding en taal. Momenteel zijn er ongeveer 30 power-coaches actief die de afgelopen jaren een flink aantal studenten hebben begeleid.

POWER coaching is een zeer bevredigende activiteit omdat jouw eigen kennis en vaardigheden kunnen worden ingezet om een jonge generatie te helpen.

Coaches krijgen als ouderen een kijkje in de wereld van jongeren, en studenten zijn enorm met onze coaching geholpen.

De Hogeschool Utrecht afdeling Amersfoort

Op de Hogeschool Utrecht afdeling Amersfoort worden een groot aantal opleidingen -zowel voltijds als deeltijd – aangeboden, waarvan drie als Bachelor:  Ecologische Pedagogiek, Vaktherapie en Ondernemerschap & Retail Management. Daarnaast zijn er 16 Associate Degree opleidingen die tweejarig zijn en steeds meer studenten trekken en de PABO opleiding tot leraar basisonderwijs.

De coachingsaanvragen vallen in de volgende categorieën:

  • Taalondersteuning (spelling, zinsbouw, samenvatten e.d.)
  • Leren studeren aan het HBO (leren leren, plannen, discipline, samenwerken e.d.)
  • Studiebegeleiding (stage zoeken, afstudeeropdracht maken e.d.)
  • Persoonlijke vraagstukken (stressmanagement, grenzen stellen, faalangst e.d.)

Op alle vier deze vlakken kunnen de Power-coaches ondersteuning bieden. Ieder heeft zo zijn/haar eigen expertise en die is leidend voor de koppeling van student aan coach. De Power-coach heeft per jaar twee à drie studenten in coaching, soms twee tegelijkertijd. Per jaar worden zo dus een aardig aantal studenten door onze coaches geholpen.

Feedback van studenten:

  • De tijd werd genomen en er was duidelijke uitleg. Het heeft mij weer motivatie gegeven.
  • Mijn verslagen zagen er beter uit. Ik ben zekerder geworden bij het maken van verslagen.
  • Wat ging goed: Natuurlijk het uiteindelijke eindresultaat: geslaagd! En daarnaast was er een goede klik waardoor het naast leerzaam ook erg leuk was om aan het vak Engels te zitten. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat ik Engels ben gaan waarderen en nu regelmatig lees en series kijk in het Engels ondertiteld.
  • Hoe was het traject: geweldig, leerzaam. Wat heeft het gebracht: positiviteit.
  • De coach heeft mij het hele traject geholpen en ik ben erg trots op het resultaat. Ik heb geleerd na te denken over mijn planning en mijn stukken zijn nu met kopjes veel beter ingedeeld. Ik heb het vergeleken met mijn oude verslagen en zie dat het overzichtelijker is. Ik ga steeds meer vooruit en dat merken ze op de opleiding ook.
  • Door gebruik te maken van een coach heb ik precies de hulp gekregen die ik nodig had om het tentamen te behalen!

 De POWER-coaching coördinatoren

De 2 POWER-coaching coördinatoren zijn de schakel tussen de HUA en de coaches, ze matchen de aanvragen van studenten met de coaches, onderhouden contact met de opleidingscoördinatoren en studiebegeleiders van de HUA en twee keer per jaar organiseren zij een bijeenkomst voor alle coaches om elkaar te ontmoeten, de stand van zaken te bespreken of een thema uit te diepen.

Voor het komende jaar kunnen we nog coaches gebruiken, vooral voor scriptiebegeleiding en taalondersteuning. Neem als je belangstelling hebt zelf coach te worden contact op met een van de POWER coördinatoren:
Marja van Santen, majvansanten@gmail.com
Gerard Geerlings, gerard.geerlings@gmail.com

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen