Stichting POWER-Amersfoort

Met de groei van POWER is ook het aantal activiteiten toegenomen. Veel daarvan blijft kleinschalig, maar sommige hebben een forse omvang, zoals het Coachingsproject aan de HU in Amersfoort (thema Maatschappij) en het Woonproject Bibliotheek Zonnehof (thema Wonen en zorg), het inmiddels voltooide Boekhuis (maart 2018). Hoeveelheid en omvang van die activiteiten en de behoefte aan een financieel aanspreekpunt maakten een formele rechtsvorm noodzakelijk. In 2012 hebben we daarom Stichting POWER-Amersfoort opgericht. De stichting heeft een bestuur van drie leden.

Informatie over de Stichting POWER-Amersfoort
•    RSIN/fiscaal nummer: 851903988
•    Correspondentieadres: info@power-amersfoort.nl, vermeld je telefoonnummer als je teruggebeld wilt worden.
•    Doelstelling: het bieden van een podium voor ontmoeting en gedachtewisseling over ‘ouder worden, hoe doe je dat?’ en voorts al hetgeen dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
•    Bestuurssamenstelling: het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen: Bertien Houwing (voorzitter), Marijke Bremer (secretaris) en Tony Stolk (penningmeester).
•    Beloningsbeleid: stichtingsbestuurders ontvangen geen vacatiegelden. Gemaakte kosten verbonden aan het uitvoeren van de bestuurstaak kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester na goedkeuring door de voorzitter.