ZINGEVING bij POWER

Heleen Barbas  en Herman Vriesendorp hebben de taak op zich genomen om het thema zingeving bij POWER verder vorm te geven.  We vinden het nuttig om het begrip zingeving enigszins af te bakenen zonder te strikt te zijn. Afbakening begrip “ZINGEVING” Maslow: Wanneer de primaire levensbehoeften van de mens zijn bevredigd, ontstaat er de behoefte aan zingeving. Volgens de Piramide van Maslow zoeken mensen eerst voedsel, onderdak en veiligheid, waarna er behoefte bestaat aan sociale contacten en zingeving. Het begrip zingeving verschilt per cultuur. Wat het leven zinvol maakt, is zelfs voor elk persoon anders. Er is op internet een aantal definities over het begrip zingeving te vinden. Voor POWER lijkt de volgende het meest van toepassing: “ Zingeving betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of trachten dit doel zelf te scheppen” Zingeving geeft dus betekenis aan het leven. Zingeving creëert een completer gevoel, geeft sturing en inspiratie voor het praktisch handelen. Het hebben van zingeving in je leven betekent dat je één of meerdere doelen gevonden hebt en iets bij kan dragen wat voor jou en/of je omgeving waarde heeft. Dit kunnen uiteraard ook de op spirituele, of religieuze, basis geïnspireerde doelen zijn. Zins- en levensvragen Bepaalde gebeurtenissen, bestaanservaringen of puur het filosoferen over het leven kunnen leiden tot zingevingsvragen. Dit geldt voor zowel jong als oud.  Het gaat veelal om vormgeven aan je leven op voor jou en anderen zinvolle wijze. Zinsvragen zijn altijd aan verandering onderhevig, ze zijn in beginsel persoonlijk, veelal cultureel bepaald. Psychiater C.G. Jung schrijft dat de zoektocht naar de zin van je leven het leven sowieso al zinvol maakt. Het is een boeiende tocht, een innerlijke reis, die het nodige van je vraagt. Het brengt je uiteindelijk rust en vrede met jezelf. In elke levensfase en situatie kun je telkens weer zingevend reflecteren. Hoe vervul ik mijn rol nu en wat zegt dat over mij? Kan ik mezelf los zien van de rol(len) die ik vervul? Hoe zie ik er dan uit? Wat hoort bij mij en wat niet? Factoren die voor veel mensen zin aan het leven geven zijn:

  • Vrijheid: Je vrij voelen om de keuzes te maken die bij je passen
  • Erkenning: Het gevoel gezien te worden en waardering te krijgen
  • Verbinding en participatie: Ergens onderdeel van uit maken
  • Zelfverwezenlijking: Zijn wie je bent en je (denken) te ontwikkelen
  • Idealisme: Meewerken aan betere wereld of ideaal

Afbakening Zingeving bij POWER POWER heeft vele activiteiten die allemaal zingevend zijn. Als ze niet zingevend zijn zouden ze snel afsterven. Onder het thema zingeving vallen met name activiteiten die als specifieke invalshoek ‘zingevingsonderwerpen’ hebben. Binnen de andere thema’s CULTUUR, SOCIAAL, SPORTIEF, WONEN & ZORG, MAATSCHAPPIJ en BESTUUR ligt het accent op andere aspecten. Deze activiteiten vallen daarom buiten de scope van het thema “ZINGEVING”. Grenzen liggen natuurlijk niet geheel vast en soms zal overleg nodig zijn om tot zo goed mogelijke belegging van een activiteit te komen. versie 23 mei 2021  

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen