ZINGEVING bij POWER

Ali de Ridder, Frank van den Tempel en Rob van der Neut  hebben de taak op zich genomen om het thema zingeving bij POWER verder vorm te geven i.o.m. de secretaris van POWER Gon Veltkamp.  Nuttig vinden we om het begrip zingeving enigszins af te bakenen zonder te strikt te zijn.

AFBAKENING begrip “ZINGEVING”

Maslow: Wanneer de primaire levensbehoeften van de mens zijn bevredigd, ontstaat er de behoefte aan zingeving. Volgens de Piramide van Maslow zoeken mensen eerst voedsel, onderdak en veiligheid, waarna er behoefte bestaat aan sociale contacten en zingeving. Spiritualiteit is een ander woord voor zingeving. Het begrip zingeving verschilt per cultuur. Wat het leven zinvol maakt, is zelfs voor elk persoon anders.

Er zijn op internet een aantal definities over het begrip zingeving te vinden. Voor POWER lijkt de volgende het meest van toepassing:

“ Zingeving betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of trachten dit doel zelf te scheppen”

Zingeving geeft dus betekenis aan het leven. Zingeving creëert een completer gevoel, geeft sturing en inspiratie voor het praktisch handelen. Het hebben van zingeving in je leven betekent dat je één of meerdere doelen gevonden hebt en iets bij kan dragen wat voor jou en/of je omgeving waarde heeft.

Zins- en levensvragen ontstaan veelal door:

  • Bepaalde gebeurtenissen of bestaanservaringen zoals ouderdom, ziekte, trauma’s, echtscheiding, ontslag of overlijden.
  • Of door minder ingrijpende zaken zoals vormgeven aan je leven op voor jou en anderen zinvolle wijze. Zinsvragen zijn altijd aan verandering onderhevig, ze zijn in beginsel persoonlijk, veelal cultureel bepaald.

Psychiater C.G. Jung schrijft dat de zoektocht naar de zin van je leven het leven sowieso al zinvol maakt. Het is een boeiende tocht, een innerlijke reis, die het nodige van je vraagt. Het brengt je uiteindelijk rust en vrede met jezelf.

In elke levensfase en situatie kun je telkens weer zingevend reflecteren. Hoe vervul ik mijn rol nu en wat zegt dat over mij? Kan ik mezelf los zien van de rol(len) die ik vervul? Hoe zie ik er dan uit? Wat hoort bij mij en wat niet?

Factoren die voor veel mensen zin aan het leven geven zijn:

Vrijheid Je vrij voelen om de keuzes te maken die bij je passen
Erkenning Het gevoel gezien te worden en waardering te krijgen.
Verbinding en participatie Ergens onderdeel van uit maken
Zelfverwezenlijking Zijn wie je bent en je (denken) te ontwikkelen
Idealisme Meewerken aan betere wereld of ideaal


Zingeving bij POWER

POWER heeft vele activiteiten die allemaal zingevend zijn. Als ze niet zingevend zijn zouden ze niet bestaan en snel afsterven. Zingevende activiteiten zijn belegd in CULTUUR, SPORTIEF, WONEN & ZORG, MAATSCHAPPIJ en BESTUUR. Deze activiteiten vallen buiten de activiteiten van de werkgroep “ZINGEVING”. De grenzen liggen natuurlijk niet geheel vast en soms zal overleg nodig zijn om tot goede belegging van een activiteit te komen.

versie 23-12-2018

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen