Fietsen met Power

versie maart 2022

De Power-Fietsgroep is bezig aan haar vijfde seizoen. Van april tot en met september worden wederom tochten georganiseerd: kort (rond 20 km), middellang (rond 35 km) en lang (boven de 50 km). In principe maken we tochten op de tweede zaterdag en/of de derde dinsdag van de maand. We hopen dat we weer onbelemmerd kunnen fietsen. Mochten er toch weer coronabeperkingen komen, dan worden de RIVM-regels in acht genomen, in lijn met het Powerbeleid.

Voor 2022 gelden de volgende regels:

  1. Het fietsen is doorgaans de voornaamste activiteit, maar ook gericht bezoek aan een bezienswaardigheid buiten is nu mogelijk. De route kan langs knooppunten voeren, maar niet als een andere weg rustiger/interessanter is.
  2. De groepsgrootte is maximaal 10exclusief twee begeleiders.
  3. De tochten zijn in vele opzichten divers. Uitsplitsing is mogelijk, bijvoorbeeld op basis van lengte of aantal dagen. Er zijn globaal drie typen eendaagse tochten: Kort (rond 20 km), Middellang (rond 35 km) en Lang (boven 50 kilometer).
  4. De tocht is een open Poweractiviteit, waaraan dus iedereen kan deelnemen.
  5. Kosten onderweg zijn voor eigen rekening.
  6. Het fietsseizoen loopt in principe van begin april tot eind september.
  7. De tocht staat open voor fietsen zonder ondersteuning en voor E-bikes (mits het E-biketempo wordt aangepast aan dat van de fietsers zonder ondersteuning). Ieder moet een zekere basissnelheid kunnen onderhouden.
  8. Deelname is voor risico van de deelnemer. Die is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materieel en draagt zelf de gevolgen bij eventuele gebreken. Het dragen van een fietshelm is een kwestie van eigen verantwoordelijkheid.
  9. Bekendmaking vindt plaats op de website van Power en in de Nieuwsbrief, uiterlijk drie weken voor aanvang. Aanmelding is verplicht en sluit uiterlijk drie dagen tevoren. Ieder krijgt een ontvangstbevestiging.
  10. Bij slecht fietsweer wordt een tocht de dag tevoren afgelast. Er wordt niet gefietst bij de volgende weersverwachting: bij een temperatuur boven de 30 graden, bij een windkracht van meer dan 5 Beaufort en bij langdurige regenval. Landelijke waarschuwingscodes worden nageleefd.

Samenstelling Power-Fietsgroep per februari 2022
Lysbeth van Abbema, Jan Bonthond, Co Schop, Frans Tibbe

Contact: voorzitter Co Schop is te bereiken via E-mail c.schop@planet.nl Tel. 033 4790953.

Volg de aankondigingen in Agenda!

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen