Fietsen met Power

In 2018 is de Power-fietswerkgroep opgericht. Van april tot en met september worden tochten georganiseerd: kort (rond de 20 km), middellang (rond 35 km) en lang (boven de 50 km), in principe op de tweede zaterdag en de derde dinsdag van de maand.

Voor actuele activiteiten ga naar de agenda.

In april 2018 ging de eerste tocht van start. Daarna volgde er in het mooie seizoen elke maand een. In principe kun je behalve met een gewone fiets ook deelnemen met een elektrische – als je je snelheid maar aanpast. Wil je meer weten, lees dan hieronder de uitgangspunten van de fietswerkgroep.

Begin 2019 is de oproep tot versterking van onze fietsgroep een groot succes gebleken. Liefst vijf belangstellenden, een verdubbeling! Menskracht nu voor ook langere tochten, mogelijk zelfs buitenlandse meerdaagse trips! Volg de plannen in agenda!

Namens de groep, Co Schop (te bereiken onder tel. 033-4790953 of e-mail c.schop@planet.nl)

Samenstelling Power fietsgroep per februari 2019

 • Marian Andringa
 • Jan Bonthond
 • Renée van den Boogert
 • Lenie Breedijk
 • Anneke Brobbel
 • José Heemskerk
 • Co Schop (voorzitter)
 • Frans Tibbe

Uitgangspunten voor fietstochten Power

Deze regels zijn opgesteld door de Fietsgroep voor toerfietsers die in 2018 is ontstaan na een peiling in de enquête POWER-Amersfoort belicht. Voor 2019 gelden de volgende regels:

 1. Het fietsen moet de voornaamste activiteit zijn; gebruik koffie/thee, lunch zijn onderdeel. Ook bezoek aan een bezienswaardigheid is ondergeschikt. De route kan langs knooppunten voeren, maar niet als een andere weg rustiger/interessanter is.
 2. De groepsgrootte is maximaal 10, exclusief begeleiders.
 3. De tochten zijn in vele opzichten gemengd. Uitsplitsing is mogelijk bijvoorbeeld op basis van lengte of aantal dagen. Er zijn globaal drie typen eendaagse tochten: Kort (rond 20 km), Middellang (rond 35 km) en Lang (tot 70 km).
 4. Bekendmaking vindt plaats op de website en in de interne Nieuwsbrief, uiterlijk drie weken voor aanvang. Aanmelding is verplicht, tot uiterlijk drie dagen tevoren. Deelnemers van buiten de Fietsgroep hebben voorrang boven die binnen de Fietsgroep. Ieder krijgt individueel van de contactpersoon een ontvangstbevestiging.
 5. De tocht is een open POWER-activiteit, waaraan dus iedereen kan deelnemen.
 6. De tocht staat open voor fietsen zonder ondersteuning en E-bikes (mits het E-biketempo wordt aangepast aan dat van de fietsers zonder ondersteuning). Ieder moet een zekere basissnelheid kunnen onderhouden.
 7. Tijdstippen: in principe de tweede zaterdag en de vierde dinsdag van de maand.
 8. Fietsseizoen: begin april tot eind oktober.
 9. Deelname gebeurt voor risico van de deelnemer. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun materieel en dragen zelf de eventuele gevolgen bij gebreken.
 10. Voorbereiding: de binnen de Fietsgroep afgesproken routes worden uitgezetdoor een of twee leden van de groep, onder wie een met kaartkennis. Mocht bij het uitzetten van een route een beroep worden gedaan op iemand van buiten de Fietsgroep, dan is het groepslid eindverantwoordelijk.
 11. Deze voorbereiders hebben tevens tot taak de rustpunten te bepalen voor koffie en/of lunch (in het laatste geval reserveren) Zij zijn ook de begeleiders van de tocht.
 12. Bij echt slecht fietsweer wordt een tocht de dag tevoren afgelast. Dit ter beoordeling van de begeleiders. Zij beoordelen ook of een tocht doorgaat bij weinig aanmeldingen.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen