Fietsen met Power

Onze manier van werken

De Power-Fietsgroep is bezig aan haar zesde seizoen. De tochten worden in principe op de tweede zaterdag en/of de derde dinsdag van de maand georganiseerd. Dit jaar staat in het teken van verbreding van de activiteiten: voor het eerst staat ook een meerdaagse tocht op het programma.

Voor het jaar 2023 gelden de volgende regels:

  1. Het fietsen is doorgaans de voornaamste activiteit, maar ook gericht bezoek aan een bezienswaardigheid is mogelijk. De route kan langs knooppunten voeren, maar niet als een andere weg rustiger/interessanter is.
  2. De groepsgrootte is maximaal 10exclusief twee begeleiders.
  3. De tochten zijn in vele opzichten divers. Uitsplitsing is mogelijk, bijvoorbeeld op basis van lengte of aantal dagen. We onderscheiden bijvoorbeeld: Korte (rond 20 km), Middellange (rond 35 km), Lange (boven 50 km) en Extra Lange (vanaf 70 km) eendaagse tochten.
  4. De tocht is een open Power-activiteit, waaraan dus iedereen kan deelnemen.
  5. Kosten onderweg zijn voor eigen rekening.
  6. Het fietsseizoen loopt van begin april tot eind september.
  7. De tocht staat open voor fietsen zonder ondersteuning en voor E-bikes (mits het E-biketempo wordt aangepast aan dat van de fietsers zonder ondersteuning). Ieder moet een zekere basissnelheid kunnen onderhouden.
  8. Deelname is voor risico van de deelnemer. Die is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materieel en draagt zelf de gevolgen bij eventuele gebreken. Het dragen van een fietshelm is een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Het dringend advies is om wel een fietshelm te dragen.
  9. Bekendmaking vindt plaats op de website van Power en in de Nieuwsbrief, uiterlijk drie weken voor aanvang. Aanmelding is verplicht en sluit uiterlijk drie dagen tevoren. Ieder krijgt een ontvangstbevestiging.
  10. Bij slecht fietsweer wordt een tocht de dag tevoren afgelast. Er wordt niet gefietst bij de volgende weersverwachting: bij een temperatuur boven de 30 graden, bij een windkracht van meer dan 5 Beaufort en bij langdurige regenval. Landelijke waarschuwingscodes worden nageleefd.

Samenstelling Power-Fietsgroep: Lysbeth van Abbema, Jan Bonthond, Vera Halleriet, Anneke van Londen, Piet van Schoor, Co Schop.

Contact:  De nieuwe voorzitter Vera Halleriet is te bereiken via vera.halleriet@gmail.com. Tel. 06 40157115.

Volg de aankondigingen in de Power-Agenda !

Versie maart 2023

 

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen