Fietsen met Power

In 2018 is de Power-fietswerkgroep opgericht. Van april tot en met september worden tochten georganiseerd: kort (rond de 20 km), middellang (rond 35 km) en lang (boven de 50 km), in principe op de tweede zaterdag en de derde dinsdag van de maand.

Fietsseizoen  2021 van start

Met een vertraging van twee maanden is het fietsseizoen in juni begonnen met twee tochten. De Fietsgroep heeft meteen voor de rest van het seizoen de plannen vastgesteld. Deze tochten staan in de agenda of ze verschijnen daar binnenkort. Door de verlate start willen we er nog een maand aan vastknopen. Inschrijven kan als vanouds na bekendmaking op de website en in de nieuwsbrief.

Fietsen in coronatijd betekent de afstandsregel in acht nemen. Dat doen we door subgroepjes  te maken. Vanwege de wendbaarheid gaan we op smalle paden achter elkaar fietsen, met gepaste afstand tussen de groepjes en elk groepje met een begeleider. Bij de koffie- en lunchstops  gelden de horecaregels van hygiëne en afstand houden.

De groep hoopt binnenkort weer op sterkte te zijn met acht leden. De  nieuwe namen maken we binnenkort bekend.

De sprong van vier naar acht Fietswerkgroep-leden maakte het mogelijk om ook lange tochten te organiseren, die geleidelijk aan steeds meer belangstelling trokken. Er wordt maandelijks gefietst op de zaterdag en/of de dinsdag. De tochten variëren van kort (rond 20 kilometer), middellang (rond 35 kilometer) en lang (tot 70 kilometer).

Samenstelling Power-fietsgroep per mei 2020:
Jan Bonthond, Renée van den Boogert, Lenie Breedijk, Co Schop (voorz.), Frans Tibbe.

Uitgangspunten voor Power-fietstochten
Voor 2021 gelden de volgende regels:

 1. Het fietsen moet de voornaamste activiteit zijn; gebruik koffie/thee, lunch zijn onderdeel. Ook bezoek aan een bezienswaardigheid is ondergeschikt. De route kan langs knooppunten voeren, maar niet als een andere weg rustiger/interessanter is.
 2. De groepsgrootte is maximaal 10exclusief begeleiders.
 3. De tochten zijn in vele opzichten gemengd. Uitsplitsing is mogelijk bijvoorbeeld op basis van lengte of aantal dagenEr zijn globaal drie typen eendaagse tochten: Kort (rond 20 km), Middellang (rond 35 km) en Lang (tot 70 km).
 4. Bekendmaking vindt plaats op de website en in de Nieuwsbrief, uiterlijk drie weken voor aanvang. Aanmelding is verplicht, tot uiterlijk drie dagen tevoren. Deelnemers van buiten de Fietsgroep hebben voorrang boven die binnen de Fietsgroep. Ieder krijgt van de contactpersoon een ontvangstbevestiging.
 5. De tocht is een open POWER-activiteit, waaraan dus iedereen kan deelnemen.
 6. De tocht staat open voor fietsen zonder ondersteuning en E-bikes (mits het E-biketempo wordt aangepast aan dat van de fietsers zonder ondersteuning). Ieder moet een zekere basissnelheid kunnen onderhouden.
 7. Tijdstippen: in principe maandelijks op zaterdag en/of dinsdag.
 8. Fietsseizoen: begin april tot eind september.
 9. Deelname gebeurt voor risico van de deelnemer. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun materieel en dragen zelf de eventuele gevolgen bij gebreken.
 10. Voorbereiding: de binnen de Fietsgroep afgesproken routes worden uitgezet door een of twee leden van de groep, onder wie een met kaartkennisMocht bij het uitzetten van een route een beroep worden gedaan op iemand van buiten de Fietsgroep, dan is het groepslid eindverantwoordelijk.
 11. Deze voorbereiders hebben tevens tot taak de rustpunten te bepalen en te reserveren voor koffie en/of lunch Zij zijn ook de begeleiders van de tocht.
 12. Bij slecht fietsweer wordt een tocht de dag tevoren afgelast. Voor de weersomstandigheden zijn de grenzen: er wordt niet gefietst bij een temperatuur boven de 30 graden, bij een windkracht van meer dan 5 Beaufort  en bij langdurige regenval. Landelijke waarschuwingscodes worden nageleefd. Een en ander ter beoordeling van de begeleiders. Zij beoordelen ook of een tocht doorgaat bij weinig aanmeldingen.
 13. Coronaregels worden ten allen tijde in acht genomen,

Volg de plannen in Agenda!

Namens de groep, Co Schop (te bereiken onder tel. 033-4790953 of e-mail c.schop@planet.nl).

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen