Fietsen met Power

Uit een enquête die najaar 2017 werd gehouden bleek dat er behoefte was samen fietstochten maken. Naar aanleiding daarvan werd een fietswerkgroep opgezet. De leden van de werkgroep bereiden van april tot oktober maandelijks een fietstocht voor.

Voor actuele activiteiten ga naar de agenda.

In april 2018 ging de eerste tocht van start. Daarna volgde er in het mooie seizoen elke maand een. In principe kun je behalve met een gewone fiets ook deelnemen met een elektrische – als je je snelheid maar aanpast. Wil je meer weten, lees dan hieronder de uitgangspunten van de fietswerkgroep.

Begin 2019 is de oproep tot versterking van onze fietsgroep een groot succes gebleken. Liefst vijf belangstellenden, een verdubbeling! Menskracht nu voor ook langere tochten, mogelijk zelfs buitenlandse meerdaagse trips! Volg de plannen in agenda!

Namens de groep, Co Schop (te bereiken onder tel. 033-4790953 of e-mail c.schop@planet.nl)

Voorlopige samenstelling fietswerkgroep

 • Marian Andringa
 • Lenie Breedijk
 • Ria Engelen
 • José Heemskerk
 • Co Schop

Uitgangspunten voor fietstochten Power

Deze uitganspunten zijn opgesteld door de Fietsgroep voor toerfietsers die is ontstaan na een peiling in de enquête ‘Power-Amersfoort belicht’ van november 2017.

 1. Het fietsen moet de voornaamste activiteit zijn; activiteiten als gebruik koffie/thee, lunch zijn onderdeel. Ook bezoek aan een bezienswaardigheid is ondergeschikt.
 2. De groepsgrootte is maximaal 8. Bij meer belangstelling worden meer groepen gevormd.
 3. De tocht is in vele opzichten gemengd (uitsplitsing indien gewenst in later stadium, bijv. naar afstand, basissnelheid, gebruik van ondersteuning).
 4. Bekendmaking uiterlijk 1 maand voor aanvang. Aanmelding vooraf is verplicht.
 5. De tocht  is een open Power-activiteit waaraan dus iedereen kan deelnemen.
 6. De tocht staat open voor fietsen zonder ondersteuning en E-bikes (mits het E-biketempo wordt aangepast aan dat van de fietsers zonder ondersteuning).
 7. Tijden: dinsdag tot en met zaterdag. Niet op maandag wanneer veel horeca is gesloten en niet op zondag wegens te verwachten drukte.
 8. Als start een tocht van een dagdeel. Uitbreiden tot een hele dag of een meerdaagse trip is mogelijk.
 9. Minimum is een tocht van 20 kilometer; men moet een zekere basissnelheid kunnen onderhouden.
 10. Startpunt: Amersfoort.
 11. Fietsseizoen: begin april  tot eind oktober.
 12. Frequentie: maandelijks (aanpassing afhankelijk van belangstelling).
 13. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun materieel en eventuele gevolgen.
 14. Voorbereiding: de afgesproken routes worden gecontroleerd door een of twee leden van deze groep onder wie een met kaartkennis.
 15. Met daarbij als taak de rustpunten te bepalen voor koffie en/of lunch (in het laatste geval reserveren).
 16. De route kan langs een knooppuntenroute voeren, maar dat is niet bepalend als een andere route rustiger/interessanter is.
 17. Bij echt slecht weer wordt een tocht de dag tevoren afgelast. Dit ter beoordeling van diegenen die de tocht hebben voorbereid.
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen