Barbara Bastiaanssen krijgt Sint-Jorispenning voor Boekhuis en Power-platform.

             

Burgemeester Bolsius heeft op 23 maart 2018 een Sint-Jorispenning uitgereikt aan Barbara Bastiaanssen. Zij heeft de onderscheiding ontvangen voor haar bijdrage aan de totstandkoming van het Boekhuis en haar inzet voor het Power-platform. Tijdens de officiële opening van het wooncomplex en het park aan de Zonnehof heeft Barbara de penning in ontvangst genomen.

SPEECH UITREIKING SINT-JORISPENNING VOOR MEVR. BARBARA BASTIAANSSEN door burgemeester Bolsius van Amersfoort
Datum: vrijdag 23 maart om 16.20 uur, Locatie: Rietveldpaviljoen

Geachte dames en heren,

Voordat Pim van den Berg en wethouder Stegeman straks de opening gaan doen van dit bijzondere woonproject Boekhuis en park Zonnehof, wil ik graag nog heel even kort het woord voeren.

Zojuist heeft u geluisterd naar de personen die actief en betrokken zijn en waren bij de realisatie van het Boekhuis. Daar is één persoon bij, die zich met hart en ziel heeft ingezet voor dit project en wier  talent om anderen hiervoor te inspireren zich bij de realisatie van het Boekhuis openbaarde. En dan heb ik het over niemand minder dan mevrouw Barbara Bastiaanssen!

Mevrouw Bastiaanssen, beste Barbara, uit uw werkzame leven weet u wat er bij zo’n woonproject komt kijken! Iets wat misschien als een ‘avontuur’ begon en later meer de status kreeg van ‘een grote onderneming’……. Het is als een trein die steeds harder gaat rijden en waar steeds meer mensen in- en uitstappen. Die af en toe vertraging krijgt…. Soms moet er op twee sporen gereden worden, soms staan de seinen op rood en dan weer op groen. En dan moet er weer harder gereden worden om zo de verloren tijd in te halen…

Mevrouw Bastiaanssen, u koos voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, u bouwde een structuur op en omringde zich met de juiste mensen. U ging aan de tafel bij de ontwerper, de gemeente en ging naar de provincie voor subsidie om studies te laten maken van de transformatie van het oude bibliotheekgebouw naar appartementen. Als het even wat moeilijker ging, verloor u niet de moed. U liet zich niet ontmoedigden, integendeel. Uw motivatie om met alle partijen alles tot een goed einde te brengen werd er alleen maar sterker door.

U was één van de initiatiefnemers in het BIZ!; het burgerinitiatief dat pleitte voor de verbetering van de woonomgeving door de aanleg van een park op De Zonnehof en tot versterking van de functie van het Rietveldpaviljoen. Het park wordt straks geopend door wethouder Stegeman.

In 2007 richtte u met anderen ‘POWER’ (Prettig Ouder Worden En Relativeren) op, dat inmiddels is uitgegroeid tot een open podium met een breed gedragen netwerk met ruim 350 leden. U organiseert hiervoor vele activiteiten en stimuleert anderen om dat ook te doen. We hebben POWER in de afgelopen tien jaar op vele vlakken actief gezien en zo is Het Boekhuis één van die bijzondere initiatieven. Senioren kunnen elkaar bij POWER ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Ondertussen is er volop ruimte om van gedachten te wisselen over het zinvolle proces van ‘prettig ouder worden’, zonder daarbij de regie te verliezen.

Vanuit andere steden wordt er regelmatig navraag gedaan naar POWER en naar het Boekhuis. Op verschillende manieren draagt u deze initiatieven uit, tot buiten de gemeentegrenzen. Zoals in interviews, op symposia en door lezingen. Enkele jaren geleden heeft stichting Gilde Nederland de idee van POWER gekopieerd en is het bezig om in alle vijftig plaatsen waar het Gilde is vertegenwoordigd, het gedachtegoed van POWER te verspreiden.

Beste mevrouw Bastiaanssen, beste Barbara, met niet aflatende energie en doorzettingsvermogen leverde u een bijdrage aan de realisatie van het woonproject het Boekhuis op De Zonnehof. Ook organiseerde u mede dit bijzondere openingsmoment van vandaag. Met POWER tuigde u een netwerk op voor actieve ouderen en organiseerde u vele activiteiten.
Daarom verheugt het mij zeer dat het college van B&W van Amersfoort op 6 maart jl. heeft besloten om aan u de Sint-Jorispenning van Amersfoort toe te kennen met de inscriptie: Inspirerende Power Bouwvrouw.

Lees het verslag in het AD op 24 maart 2018.

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen