POWER POËZIE GEZELSCHAP (PPG)

 ‘In stilte vergaerdt’ In principe  komen we maandelijks bij elkaar op de maandag. Een ochtend en een avond groep. Iedere deelnemer brengt per sessie een eigen voorkeursgedicht in, van tevoren, via email. Dit kan worden voorgedragen en wordt opgenomen in de Power Poëzie Bundel (PPB). Er is een basis bestand van momenteel 580 Nederlandse gedichten […]

Lees verder…

Welkom nieuwe coördinatoren Cultuur

Conny Meslier en Sylvia Hulscher, vanaf het begin coördinatoren Cultuur van Power, hebben zich met veel plezier en enorm enthousiasme ingezet voor het organiseren van onder andere concerten, lezingen, museumbezoek en culturele wandelingen. Vorig jaar lieten ze weten te willen stoppen met de organisatie van het thema Cultuur en zich te willen beperken tot losse […]

Lees verder…

POWER lid van Matchpoint Amersfoort

POWER-Amersfoort is lid geworden van Matchpoint www.matchpointamersfoort.nl/. Matchpoint is een onafhankelijk intermediair zonder winstoogmerk die ontmoetingen arrangeert tussen bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Voor POWER is deze organisatie van belang om contacten te kunnen leggen met andere maatschappelijke organisaties. Wij kunnen onze expertise inzetten door mee te denken over nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied […]

Lees verder…

Dit seizoen meer fietstochten

Met een verdubbelde bezetting (van vier naar acht leden) is de POWER fietsgroep het tweede seizoen ingegaan. We kunnen nu meer tochten uitzetten. Zo komt er iedere maand naast de al bestaande tocht op de tweede zaterdag, de gelegenheid op in principe de vierde dinsdag op pad te gaan. Uitbreiding is er ook in de […]

Lees verder…

Nieuwe inspiratie voor 2019

Tijdens de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst ‘Power Talk’ in december 2018 hebben we met een klein groepje gediscussieerd aan de hand van de vraag: Waar en hoe zou je over vijf jaar willen wonen? Daarbij hebben we ook aandacht besteed aan de twee belangrijkste criteria, waaraan je woonsituatie over vijf jaar zou moeten voldoen: Zelf de regie […]

Lees verder…

Aandacht voor elkaar

Een concreet voorstel, dat bij voldoende belangstelling meteen van start kan gaan. Tijdens de Power Talk van december 2018 kwam de vraag aan de orde: ‘Hoe kun je actief bij Power betrokken blijven, als het minder goed met je gaat?’ En ook: ‘Op welke manier willen en kunnen we aandacht hebben voor elkaar?’ Wie willen […]

Lees verder…

Terugblik op 2018

In het voorjaar van 2018 waren er plannen voor een tweetal workshops. Deze workshops gingen over de thema’s: ‘Ouder worden in eigen huis’ en ‘Ouder worden in eigen buurt’. Door gebrek aan belangstelling zijn deze echter niet doorgegaan. In het najaar is een klankbordgroep bijeengezocht om de thema’s op andere manier uit te werken. Expeditie […]

Lees verder…

Sportfondsenbad –>POWER

Wat gaat er gebeuren op de plaats van het verdwijnende Sportfondsenbad? POWER is bij één van de CPO-projecten op het voormalige zwembadterrein betrokken. Eerst hebben we de leden van de Vereniging Blijf in de Buurt, het voorbeeld voor ons Boekhuis-project, ondersteund in het maken van hun aanbieding voor verkrijgen van het project. Ook de procesbegeleider […]

Lees verder…

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen