Power-coaching groot succes, extra coaches nodig!

Het studiejaar 2018/2019 is het 5e jaar dat POWER coaching verzorgt aan de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort. Propedeuse-studenten en afstudeerders worden in hun studie ondersteund bij een veelheid aan onderwerpen zoals studieplanning, wennen aan hbo-onderwijs, hoe leer je het best, verslagen maken, onderzoekslogica begrijpen en toepassen, wanneer is het een ‘d’, een ‘t‘ of toch ‘dt’ (ja ook dat) en nog veel meer, maar vooral ook dat steuntje in de rug dat jonge mensen ook zo nodig hebben.

Een zeer bevredigende activiteit die momenteel door 19 Power-coaches enthousiast wordt gedaan. Bevredigend omdat eigen kennis en vaardigheden kunnen worden ingezet om een jonge generatie te helpen, omdat coaches als ouderen een kijkje in de wereld van jongeren krijgen en omdat studenten enorm met onze coaching geholpen zijn.

Het afgelopen studiejaar hielpen wij 45 studenten en komend studiejaar zal dat aantal fors worden overschreden omdat er naast de opleidingen Ecologische Pedagogiek en Vaktherapie (beeldend, drama of muziek) een opleiding bij is gekomen en wel Ondernemerschap & Retail Management. Wij willen daarom onze coachpool substantieel uitbreiden en zoeken naar tenminste 6 nieuwe coaches die in een tijdsbeslag van een aantal uur per 2 weken hun eigen vaardigheden willen inzetten voor het begeleiden van studenten.

Als het je leuk lijkt om Power-coach te worden en wilt gaan meedraaien, of als je eerst nog wat meer informatie wil, neem dan contact op met de coördinatoren van de Power-coaching:

Didi van der Hoeven / cdvdhoeven51@gmail.com of
Harry Weststeijn / harry.weststeijn@conflux-hr.nl

Wij verwelkomen of informeren je graag!

Didi van der Hoeven en Harry Weststeijn, 13 oktober 2018

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen