Wonen en Zorg informatie

Ontmoetingen Powerdeelnemers in je eigen wijk

Een aantal Powerdeelnemers heeft de behoefte om te weten wat in eigen wijk op het gebied van wonen en (in)formele zorg aanwezig is. In 2020 zijn hiertoe in een paar wijken initiatieven genomen. Zoals in het Eemkwartier en in Nieuwland

Heb je belangstelling aan Powercontacten op wijkniveau, stuur dan een e-mail naar: Frank van den Tempel en Ine Jacet, Coördinatoren Wonen & Zorg. E-mail:  wonenenzorg@power-amersfoort.nl.  Wij zullen met jou kijken of we je verder kunnen helpen om hier vorm aan te geven.

Excursies naar interessante woonprojecten
Bezoeken van bijzondere projecten met integratie van Wonen en (toekomstige) Zorg is uiteraard leerzaam.  Met elkaar kijken en horen hoe bewoners, dat hebben opgezet en wat de leerpunten zijn. Als je hiervoor belangstelling hebt laat van je horen. Als coördinatoren helpen we graag mee om een excursie naar een dergelijk project voor elkaar te krijgen. Mochten jullie interessante projecten kennen, laat het ons dan weten.  Stuur een e-mail naar Frank van den Tempel en Ine Jacet, Coördinatoren Wonen & Zorg. E-mail:  wonenenzorg@power-amersfoort.nl

Hieronder staan een aantal informatieve websites voor vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen of financiën:

  • Websites in wijken in Amersfoort

Binnenstad: Binnenstadbewoners Netwerk Amersfoort:
www.bbn-amersfoort.nl/

Amersfoort-Zuid:
amersfoortzuid.info/

Kattenbroek:
kattenbroek.net/initiatieven/goedebuurkattenbroek/

Nieuwland:
wijzijnnieuwland.nl/

Vathorst:
vathetveen.nl/

Overige websites

Stichting “Vier het leven”
4hetleven.nl/

Levenseindecoach:
www.gonveltkamp.nl/

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen