Nieuwe initiatieven & ideeën Wonen en Zorg

Ontmoetingen Powerdeelnemers in je eigen wijk

Binnen het thema Wonen & Zorg wordt duidelijk, dat Powerdeelnemers er behoefte aan hebben te weten wat er in hun eigen wijk op het gebied van wonen en (in)formele zorg aanwezig is en welke wensen men heeft voor de nabije en wat verdere toekomst. Zo is er eind vorig jaar een pilot gestart in het Eemkwartier. Deze bijeenkomst werd bezocht door 14 wijkbewoners en inmiddels heeft er een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Als je het leuk vind hieraan mee te doen, stuur dan een e-mail naar de contactpersoon van het Eemkwartier en omgeving: Maria Bakker: advies.bakker@online.nl.

Iets voor POWER organiseren is juist iets samen doen en zo komen er ook voor andere wijken initiatieven:

Nieuwland
Begin maart hebben de Powerdeelnemers uit Nieuwland  een bericht ontvangen van de secretaris van het bestuur met de vraag of bewoners hierover benaderd mogen worden om ook in deze wijk te starten met een initiatief tot een ontmoeting rond wonen en zorg in je eigen wijk. Dit vragen wij nu ook via de Powersite en mocht je belangstelling hebben mee te denken, stuur dan een e-mail naar de contactpersoon voor deze wijk: Renée van den Boogert: rjvandenboogert@gmail.com.

Kattenbroek, Hoogland en Zielhorst
Ook de Powerdeelnemers in de wijken Kattenbroek en Zielhorst en het dorp Hoogland hebben een bericht ontvangen.  We horen graag of er Powerdeelnemers zijn uit deze wijken die met andere wijkbewoners in contact willen komen en elkaar gaan ontmoeten om te kijken hoe verder invulling te geven aan het thema Wonen & Zorg.

Heb je belangstelling aan Powercontacten op wijkniveau, stuur dan een e-mail naar:
Barbara Bastiaanssen, Coördinator Wonen & Zorg: barbara.bastiaanssen@outlook.com.
Zij verzamelt de belangstellenden en zorgt, dat er verdere contacten gelegd kunnen gaan worden.

Heb je ideeën voor je eigen wijk en zou je daaraan mee willen doen, laat het ons weten:  barbara.bastiaanssen@outlook.com

Excursies naar interessante woonprojecten
Het bezoeken van enkele bijzondere projecten met integratie van Wonen en (toekomstige) Zorg. Met elkaar kijken en horen hoe bewoners, dat hebben opgezet en wat de leerpunten zijn.

Als coördinatoren maken we een inventarisatie van projecten. Mochten jullie interessante projecten kennen, laat het ons dan weten.
Stuur een bericht naar Barbara Bastiaanssen: barbara.bastiaanssen@outlook.com.

 

Informatieve websites

Amersfoort en de regio

  • Informatiewinkels en – punten IndeBuurt 033:  Voor vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen of financiën
    www.indebuurt033.nl/
  • Websites in wijken in Amersfoort

Binnenstad: Binnenstadbewoners Netwerk Amersfoort:
www.bbn-amersfoort.nl/

Amersfoort-Zuid:
amersfoortzuid.info/

Kattenbroek:
kattenbroek.net/initiatieven/goedebuurkattenbroek/

Nieuwland:
wijzijnnieuwland.nl/

Vathorst:
vathetveen.nl/

  • Overige websites

Stichting “Vier het leven”
4hetleven.nl/

Levenseindecoach:
www.gonveltkamp.nl/

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen