Hoe het allemaal begon

In maart 2020 werd in de Nieuwsbrief het idee geopperd om op internet een soort etalage te creëren waar Power-mensen de gelegenheid zouden krijgen om zelfgemaakte kunstwerken te laten zien en die van anderen te bekijken. Dit voorstel kwam op vanuit de gedachte dat wij maar weinig weten van elkaars artistieke bezigheden, prestaties, interesses en aspiraties.
Binnen de kortste keren meldden zich drie liefhebbers om daar als voortrekkers iets aan te gaan doen. In alfabetische volgorde: Adriana van der Weijden, Gerard Gerelings en Ton van der Pal.

En kijk nu, vier maanden later kunnen wij al een site openen:

www.power-gallery.nl .

 

Ook meedoen?

Iedere deelnemer van Power, die kunstzinnig actief is, wordt van harte uitgenodigd om daarvan iets te laten zien op deze site. En iedereen die belangstelling heeft voor kunst en de makers in eigen kring, krijgt gelegenheid om op deze site aan zijn of haar trekken te komen.
Wij hopen dat de creatieven onder ons regelmatig nieuwe werken zullen inbrengen en dat vele kijkers steeds weer nieuwsgierig de site zullen bezoeken.

Om de hosting van de website te bekostigen wordt van iedere deelnemer een jaarlijkse bijdrage van € 5 gevraagd. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening NL 68 TRIO 0254 7897 81 t.n.v. Stichting Power-Amersfoort, onder vermelding van ‘bijdrage Power-Gallery’. Na ontvangst word je door Ton van der Pal uitgenodigd je werk in te sturen.

Wie weet wordt de site regelmatig onderwerp van gesprek bij de koffie- en de borrelbijeenkomsten van Power. En het is zeker niet verkeerd om rechtstreeks naar de exposanten toe te reageren op hun werk. Weet bij deze dat ook jij daartoe van harte bent uitgenodigd! In het smoelenboek zijn zij te vinden.

Een bekende Power-dichter verwoordde dit als volgt:

Want elke dag kunst kijken blijft
een kick voor ieders geest en lijf!
Dus kijk gerust uw ogen uit
op wat er wordt getoond
de kunstenaars zien zo breed uit
hun inspanning beloond.

Ga je nu meteen even de site bezoeken? www.power-gallery.nl .