B&W Amersfoort bevestigt initiatief POWER

In de vergadering van het college van B&W op 12 mei jl. is overgegaan tot het instellen van een Klankbordgroep Digitalisering en Ethiek, zie deze link www.amersfoort.nl/nieuws/inwoners-adviseren-gemeente-over-digitalisering-en-ethiek.htm.htm.

Ook de Stad Amersfoort maakte al melding van deze stap, zie link www.destadamersfoort.nl/lokaal/maatschappelijk/683903/inwoners-adviseren-gemeente-amersfoort-over-digitalisering-en-e.

Dit is een mijlpaal voor POWER!

In september 2018 namen wij het initiatief om met de gemeente in gesprek te gaan over hoe de gemeente omgaat met de digitalisering van de openbare ruimte en geleidelijk aan ook over het gebruik van algoritmen in het gemeentelijk beleid.

In de ruim 2,5 jaar die nu achter ons liggen zijn veel POWER deelnemers betrokken geweest bij de zoektocht naar wat digitalisering is en hoe wij er invloed op kunnen hebben. Onderzoek is verricht, seminars zijn gehouden en er heeft veel afstemming met de gemeente plaatsgehad.

De Klankbordgroep als platform voor ouderen om invloed uit te oefenen is er nu dus officieel en is daarmee tegelijk ook geen POWER entiteit meer. Echt aan de gang gaan kan nog niet direct, eerst moet de Klankbordgroep nog een bevolkingsrepresentatieve samenstelling krijgen (naast ouderen ook andere bevolkingscategorieen) en de werkwijze moet nog worden geconcretiseerd. Daar zullen Frank van den Tempel en Harry Weststeijn de gemeente bij gaan helpen.

Amersfoort heeft er een mooi instrument bij om de privacy en autonomie van burgers bij digitalisering te bewaken en te bevorderen. Dank aan alle POWER mensen die met hun inbreng aan de wieg van deze uiteindelijke Klankbordgroep hebben gestaan!

De POWER gemeenschap zullen we via de Nieuwsbrief blijven informeren over het wel en wee van de Klankbordgroep Digitalisering en Ethiek.

Informatie: Harry Weststeijn, harry.weststeijn@hetnet.nl.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen