Praatje over de Power website, het Webteam, en de Nieuwsbrief tijdens de bijeenkomst voor (nieuwe) Power deelnemers op 29 oktober 2021.

De eerste Power website is indertijd gebouwd door Harry Weststeijn en de tweede door Frank Nieuwenhuijsen.

Met de voortgaande automatisering was er behoefte aan modernisering en Tammo ter Hark heeft zich hier in 2018 met verve op gestort. Hebel Montagne heeft hem ondersteund wat betreft de inhoud.

 We zijn nu met een webteam van 4 mensen.

Peter van der Weijden staat als webtechnicus altijd klaar en lost veel technische problemen op.
Hebel Montagne is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.
Anneke Geldof ondersteunt Hebel.
Tammo ter Hark is als webtechnicus op de achtergrond aanwezig.

— De website is via het blauwe menu ingedeeld in de Homepage, Agenda, de 6 Themapagina’s en de pagina Power.

 De digitale nieuwsbrief wordt 1x per 14 dagen gemaakt door Hebel, vanuit de website.

Alles staat op de website, in de nieuwsbrief komt een selectie hieruit. In de nieuwsbrief wordt met een link doorgeschakeld naar het volledige bericht op de website.

Een item komt dus pas in de nieuwsbrief nadat het als nieuwsbericht of activiteit is ingevoerd op de website. Het blijft daarna nog lange tijd te lezen op de website.

  De deelnemersadministratie wordt ook gedaan vanuit de website, door Hebel en Anneke. Zij administreren ook de betalingen van de jaarlijkse bijdrage, die via de website gedaan worden (dit is het merendeel).

 Waar zijn de dingen te lezen op de website?

…  Activiteiten (deze hebben een datum) zijn aan te klikken op de homepage, in Agenda en op de betreffende themapagina. Nieuwsberichten (zonder datum) zijn op de homepage aan te klikken in het Nieuwsoverzicht en op de betreffende themapagina.

…  Op de themapagina’s zijn de themacoördinatoren vermeld en aan te klikken. Zo kun je met hen in contact komen als je iets wilt organiseren.

… Onder de menuknop Power kun je veel wetenswaardigs over o.a. de organisatie van Power lezen, en je kunt er inloggen.

  Hoe komen nieuwe items op de website?

De themacoördinatoren hebben als redacteur de rechten om activiteiten en nieuwsberichten van hun thema in te voeren.
Mensen die iets willen organiseren (dit wordt ten zeerste aangemoedigd!) kunnen contact opnemen met de coördinatoren van het thema waarbij hun item past (zie de 6 themapagina’s op de website). Zij kunnen desgewenst samen sparren over de organisatie, en de coördinatoren kunnen het item vervolgens invoeren op de website.
Deelnemers die regelmatig iets organiseren, kunnen, in overleg met hun themacoördinatoren, ook invoerrechten  krijgen.

Na een nieuwe invoer bekijken Hebel en (soms) Anneke deze, om te checken of alles correct is ingevoerd, en, indien nodig, de invoerders te begeleiden.

Tussen twee nieuwsbrieven in komen er ook regelmatig nieuwe items op de website. Dus kijk zo af en toe eens op de website!

  Het smoelenboek (te vinden onder menuknop Power) is alleen in te zien na inloggen. Als je nog niet in het smoelenboek staat, kun je desgewenst een foto laten maken door Ton van der Pal, tonvanderpal@gmail.com, (zie het nieuwsbericht hierover), en hij zal webmaster Peter vragen deze met je e-mailadres en (desgewenst) telefoonnummer in het smoelenboek te plaatsen.

Het webteam,  webmaster@power-amersfoort.nl.