Beoogd voorzitter van Power-Amersfoort: Bertien Houwing

De selectiecommissie nieuwe voorzitter heeft een flink aantal potentiële kandidaten voor het voorzitterschap van Power gesproken en besloten Bertien Houwing voor te dragen als beoogd voorzitter. Het Power-bestuur is heel blij dat Bertien ons team komt versterken. Wij heten haar van harte welkom.

De zittingstermijn van Thea Campagne als voorzitter stopt in augustus 2022. Tot die tijd hebben bestuur en Bertien de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Bertien (68 jaar) is sinds 2018 deelnemer van Power en heeft al diverse activiteiten georganiseerd, zoals ‘Back-to-the-roots naar Zutphen’ en de workshop ‘Stap in de wereld van de smartphone fotografie’. Regelmatig neemt ze deel aan Power-wandelingen.

De selectiecommissie beschrijft Bertien als volgt: ‘Zij heeft een lange staat van dienst op het sociaal maatschappelijk terrein. Een leven lang (blijven) leren, het boven partijen kunnen staan en verbindend werken kwamen duidelijk naar voren.’

Zij sloot haar werkzame leven af na een volledige termijn wethouderschap in de gemeente Amersfoort.

Bertien is zich er van bewust dat het om een informeel bestuur gaat en dat Power een bottum-up organisatie is waar het om het eigen initiatief van de deelnemers gaat. Zij noemde zelf het woord ‘zelforganisatie’. Ook toonde zij zich bewust van het gegeven dat het vooral om een verbindende functie gaat.

Het Power bestuur

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen