Rapportage Power Enquête 2022

Vijf jaar geleden hielden we op initiatief van Rob van der Neut een enquête. Die leverde goede reacties op van waaruit nieuwe initiatieven zijn ontstaan. Daarom wilden we dit opnieuw doen in een wat andere vorm.
Monique Jongerius, Vincent van Rootselaar en Gon Veltkamp hebben een zeer kort vragenlijstje opgesteld en Peter van der Weijden heeft de technische kant op zich genomen. Dat vragenlijstje is naar alle Power-deelnemers gestuurd en het heeft ook nu mooie reacties opgeleverd.

Hoofddoel van de enquête was: mensen opsporen die actief willen worden en ze een zetje geven om actief te worden.
Wij zijn heel blij met het grote aantal reacties op onze enquête, 77 in totaal. Heel veel dank aan degenen die hem hebben ingevuld. En we zijn vooral blij dat 23 mensen hebben aangegeven zelf actief te willen worden. Het gaat dan om Power deelnemers die dat tot nu toe niet of heel weinig waren.

Algemeen
Wat vooral naar voren komt is dat mensen veel plezier beleven aan Power. Zo voelen mensen zich deel uitmaken van een gemeenschap. Genoemd wordt onder andere dat je zo een fijne vriendenkring krijgt. Ook wordt de laagdrempeligheid genoemd. Tegelijkertijd wordt er ook opgemerkt dat het voor nieuwe mensen misschien niet makkelijk is om toegang te krijgen.
De hoofdmoot van de opmerkingen zit in de sfeer van: top/ga zo door/superleuk/blij dat Power bestaat/trots op Power.
De formule van voor en door elkaar wordt zeer geprezen. Er wordt wel door een aantal een kanttekening gemaakt. Soms is de verhouding tussen de mensen die alleen consumeren en degenen die organiseren wat scheef. Maar over het algemeen ervaart men een grote betrokkenheid en veel inzet. Het samen ondernemen brengt mensen bij elkaar.

De samenstelling van de Power-deelnemers waardeert men met opmerkingen als: positieve/energieke/leuke mensen/ ‘gelijkgestemden’, maar ook komt de opmerking naar voren dat we wel heel wit en hoog opgeleid zijn.  Wel met de opmerking dat dit ook voordelen heeft. Een deelnemer geeft aan zich vaak de Benjamin te voelen.

Er zijn ook heel lovende woorden over de geweldige Nieuwsbrief.

Voor het aanbod van activiteiten is bewondering. Het is een breed pakket. Wel is het jammer dat mensen met fysieke problemen aan vooral de sportieve activiteiten niet mee kunnen doen, maar bijvoorbeeld gelukkig wel aan de koffieochtenden. De buurtactiviteiten worden genoemd als positieve nieuwe ontwikkelingen. Ook aan het Digicafe heeft men goede herinneringen.

Tot slot worden de lezingen en het fantastische koor genoemd.

Wensen
Wat betreft de wensen voor nieuwe en uitbreiding van bestaande activiteiten is de aanschuiftafel duidelijk nummer 1. Bovendien is er behoefte aan meer wandelingen en meer fietstochten. Daarnaast zijn er nog wat activiteiten die door 1 persoon worden genoemd als een leesgroep, een lezing over vogels. Alle wensen zullen worden besproken met de coördinatoren.

Zoals gezegd zijn er gelukkig ook mensen die bereid zijn om activiteiten te organiseren. Heel fijn dat zich 23 mensen hebben gemeld om wat op te pakken. Een deel daarvan geeft aan mee te willen helpen met organiseren van activiteiten. Anderen noemen het opzetten van een specifieke activiteit. Als een mogelijke nieuwe activiteit binnen een bepaald thema valt, dan neemt de betreffende coördinator contact op. Wanneer het om een meer algemeen aanbod gaat, neemt de komende tijd het bestuur zelf contact op.

Het bestuur

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen