Verslag van de Powerbijeenkomst over Wonen en Zorg d.d.12 oktober 2022

Aanwezig: Bertien Houwing, Joke Metselaar, José Heemskerk, Gera Kerssies, Ineke Westerhout, Maria Osterholt, Joke Oostrom, Monique Kempeners, Marjolein Luteyn, Wilma Celien Pothof, Herman Vriesendorp, Tineke Boogaarts Afwezig met kennisgeving: Greet Meijer, Hanneke Matthijsse, Ans Loos, Willem Andringa.
Voorzitter: Frank v.d. Tempel, notulist: Ine Jacet

In een voorstelronde is geïnventariseerd wat de intentie van eenieder is om aanwezig te zijn. Hieruit kwamen verschillende motieven naar voren zoals: Ik woon te groot, wil kleiner wonen, traplopen zal ooit een probleem worden, ik wil toekomstbestendig wonen, ik wil me oriënteren op andere vormen van wonen, ik wil t.z.t naar een appartement, het lijkt me zinvol gezamenlijk op termijn zorg in te kopen, ik wil een netwerk m.b.t. wonen, ik heb behoefte aan een sociale context, bij het ouder worden is het sociale aspect voor mij belangrijk.

Vervolgens hield Frank een inleiding over het actieplan van de gemeente Amersfoort m.b.t. wonen voor ouderen. (Een samenvatting hiervan is te vinden op de pagina Wonen en Zorg van de Power website). Duidelijk is dat de vraag naar passende huisvesting voor ouderen sterk gaat toenemen de komende jaren. Enige aanvullende informatie hierbij: De gemeente werkt met wooncoaches, er is een coach voor mensen die huren en een coach voor mensen met een koopwoning. Wie wil kan contact opnemen. Frank heeft een coach benaderd maar heeft tot dusver geen reactie gehad. (De gegevens van de coaches zijn te vinden op de site van de gemeente). Frank en Ine hebben inmiddels contact gehad met een projectleider bij de gemeente m.b.t. wonen. Hieruit kwam informatie en ze gaan nog contact opnemen met de wethouder en een beleidsmedewerker.

Daarna ontstaat een uitwisseling van ervaringen, ideeën, wensen en opvattingen. Enkele punten: Bertien meldt dat de gemeente Amersfoort een relatief jonge gemeente is d.w.z. er is een relatief smalle top met senioren. In Nieuwland is een school omgebouwd tot woningen. Vragen zijn: Zal dit meer gaan gebeuren? Hoe zit het met het verrichten van aanpassingen in een huis waar je al woont? Heeft de gemeente hierover opvattingen? Is er geld beschikbaar voor het aanpassen van je huis (anders dan via WMO).

Er loopt al een project ‘Superbuur’ in Amersfoort. Wijkgerichtheid is van belang.
Er zijn contacten bij enkele deelnemers met Knarrenhof. Bertien vertelt over haar ervaringen over een CPO project (gevestigd op het terrein van het voormalig Sportfondsenbad).
Joke heeft contacten met Groene Hoed, een Amersfoorts project van mensen van 45 jaar en ouder die werken aan een project gezamenlijk wonen.
“Samen grijs worden” is een uitzending van de VPRO d.d. 5 oktober 2022 (Tegenlicht). Dit programma krijgt een Amersfoorts vervolg op 16 november 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in bibliotheek Eemland. Hiervoor kun je je opgeven op de site van de bieb. (op dit moment is het programma nog niet bekend, wel zal er gelegenheid zijn om samen naar de VPRO documentaire te kijken). Hoewel er belangstelling is voor meer informatie over de mogelijkheden van verschillende projecten van ‘samen wonen’ of woongroepen, zijn er ook mensen die geïnteresseerd zijn in andere mogelijkheden (netwerken in de buurt, wijk, met een kleine groep mensen wonen, alleen wonen, seniorenwoningen enz.).

Hoe nu verder?

  • De gemeente wil graag vertegenwoordigers van ouderen betrekken bij hun plannen. Hierin kan en wil Power zeker een rol spelen. Frank en Ine willen hierin participeren. Uiteraard kan dit niet namens alle leden van Power maar via de website zal nieuws t.a.v. wonen en zorg gemeld worden.
  • Frank en Ine zullen contacten leggen met de verantwoordelijke wethouder en beleidsmakers.
  • In de vergadering bestaat belangstelling voor een voorlichtingsronde over diverse Amersfoortse initiatieven m.b.t. gezamenlijk wonen. (Zoals Soesterhof, Boekhuis, CPO Sportfondsenbad enz.)
    Frank en Ine zullen hiervoor initiatieven nemen. Mededelingen hierover en aanmeldingen hiervoor komen t.z.t. op de Powerwebsite.

In de vergadering werd gerefereerd aan een groep mensen van Power die eerder met het thema ‘Wonen en Zorg’ bezig waren. In een nagekomen bericht (cursief) geeft Rene Borkus hier onderstaand antwoord op: 
Afgesproken is dat we contact houden. Na het verlaten van de groep heb ik rondgekeken rondom Amersfoort, in Leusden, Hoevelaken en daar zijn wellicht wat meer mogelijkheden voor het vinden van een locatie, maar de leden van de groep die ik sprak willen daar niet of niet meer wonen. Wonen in de stad heeft veel voordelen voor POWER-leden. Al die tijd heb ik contact gehouden met Rita Rigtering, die heel gedreven en grondig diverse mogelijkheden in de stad opzoekt en volgt. Zij had contact met Monique Jongerius. Met z’n drieën hebben we de afgelopen weken enkele keren om de tafel gezeten en ook met architect Jan Poolen van Zeep.
Jan Poolen is betrokken bij de ontwikkelingen rond klooster OLV Ter Eem en daar zijn Rita, Monique en ik gaan kijken en hebben we met Jan Poolen gesproken. Hij bleek heel geïnteresseerd in onze wensen en staat sympathiek tegenover bewonersinitiatieven. Hij heeft ook diverse complexen van groepsprojecten begeleid en ontworpen. We hebben Jan gevraagd of er in OLV Ter Eem mogelijkheden zijn of komen voor groepswonen. Dat zou mogelijk kunnen in de appartementen die rondom het klooster worden gebouwd. Het klooster zelf wordt verbouwd tot appartementen en woningen, die in het topsegment vallen, vanwege het monumentale karakter van het gebouw. De gebouwen daaromheen moeten nog worden ‘ingevuld’ en daar gaan we met elkaar en daarna met Jan verder over praten. Dit is de stand van dit moment. Rita en andere groepsleden hebben ook andere complexen bekeken, zoals Leusderweg, Zonnehof, Stadsring, etc.

Ine Jacet