Marijke Bremer nieuwe secretaris van het Power-bestuur, afscheid van secretaris Gon Veltkamp

Zoals eerder al bekend is geworden, loopt de 2e zittingstermijn van onze secretaris Gon Veltkamp deze zomer af. Gon heeft al eerder aangegeven zich niet voor een 3e termijn beschikbaar te stellen.

Daarom zijn we de afgelopen periode op zoek gegaan naar opvolging voor Gon. De sollicitatiecommissie, die bestond uit twee Power-deelnemers en de bestuursvoorzitter, heeft Marijke Bremer voorgedragen om Gon op te volgen.

Het bestuur is heel blij dat Marijke het secretariaat op zich wil nemen en heeft haar inmiddels benoemd. Marijke draait al mee met de bestuursvergaderingen. Gon werkt haar de komende periode in zodat Marijke vanaf half juli het stokje van haar kan overnemen.

Tijdens de zomerborrel nemen we afscheid van Gon die de afgelopen zes jaar als secretaris een spilfunctie binnen Power heeft vervuld.

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen