Afgelopen januari heeft het bestuur een geactualiseerd privacyreglement vastgesteld, op de website geplaatst en in het coördinatorenoverleg besproken. Zie websiteonderdeel Power Privacyreglement. Daarin is een passage opgenomen over het publiceren van foto’s.

Met dit bericht vragen wij daarvoor nogmaals jullie aandacht. Ook omdat ons berichten bereiken dat niet iedereen zich houdt aan de regels en dat het gebeurt dat foto’s of filmpjes geplaatst worden terwijl er iemand op staat die heeft aangegeven dat niet te willen. Wellicht ten overvloede, het is niet het bestuur die deze regel heeft bedacht. Het bestuur geeft slechts uitvoering aan een al langer geldende algemene regel.

De passage uit het Privacyreglement lees je hieronder:

Hoe gaan we om met het publiceren van foto’s en filmpjes

Tijdens activiteiten van Power worden regelmatig foto’s of filmpjes gemaakt waarop deelnemers van Power te zien zijn. Als deze beelddragers alleen voor privédoeleinden bestemd zijn, dan is het toegestaan te fotograferen of te filmen. In alle andere gevallen, zoals ten behoeve van publicatie op de website, op facebook of andere social media en in groepsapps, mogen deze beelddragers alleen gepubliceerd worden als er nadrukkelijk toestemming wordt gegeven door de personen die op de foto’s of filmbeelden staan afgebeeld. Namen bij foto’s of filmbeelden worden ook alleen genoemd met voorafgaande toestemming van de betreffende persoon.