Toekomst Power

Toekomst Power! Denk en doe mee. Samen maken we het verschil!

Power is enorm gegroeid. Tot maar liefst zo’n 600 deelnemers. Dit roept de vraag op: Hoe gaat de toekomst van Power-Amersfoort er uit zien? Wie willen we zijn, waar willen we naar toe, hoe ziet de toekomst van Power er over zo’n 5 jaar uit?

Om dit te onderzoeken gaan we een aantal bijeenkomsten organiseren. Doel van deze bijeenkomsten is een document met een verhaal dat breed gedragen wordt en goed herkenbaar is. Het proces wordt begeleid door een werkgroep. Leden van de werkgroep zijn: Sylvia van Velzen, Anneke van Londen, Frank van den Tempel, Ine Jacet, met als coördinator Monique Jongerius.

Er wordt gestart met een aantal brainstormsessies in september. Te weten 12, 14, 26 en 28 september van 14.00 -16.00 uur  in het Boekhuis Zonnehof-Oost 12 te Amersfoort.

Mogelijkerwijs volgen er ook nog 2 sessies in oktober. Circa 12 deelnemers per brainstormsessie. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 72.

Tijdens de Power Zomerborrel 14 juli jl. hebben zich al een flink aantal enthousiastelingen opgegeven waardoor 12 en 14 september al vrijwel zijn volgeboekt.
Wil je ook meedoen? Geef je op via Sylvia van Velzen  emailadres:   wsvanvelzen@gmail.com

De werkgroep:
Sylvia van Velzen, Anneke van Londen, Frank van den Tempel, Ine Jacet, Monique Jongerius.

Quote deelnemer zomerborrel “ik ben erg nieuwsgierig hoe de toekomst van Power eruit zal zien”!

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen