In de afgelopen 5 jaar hebben Ali de Ridder, Gepke Visser en Lex Wolffers zich als leden van het Dagelijks Bestuur met veel enthousiasme, creativiteit en een scherpe blik ingezet voor het reilen en zeilen van het POWER koor. Ervoor zorgen dat alles in orde was voor de repetities, contacten met de dirigent en het organiseren van de uitvoeringen. En hoog in het vaandel:  een goede sfeer binnen het koor.

Nadat zij hadden aangegeven hiermee te willen stoppen kostte het even tijd voordat zich weer nieuwe kandidaten beschikbaar stelden, maar dat is uiteindelijk wel gelukt.

Op 4 december jl. heeft het koor na de generale repetitie voor het kerstconcert op 9 december jl. met veel enthousiasme en dankbaarheid uiting gegeven aan zijn waardering voor al het gedane werk.
Verdiend!

Officieel is het bestuurs stokje per 9 december jl. overgedragen aan de nieuwe leden, te weten:
Hendrickje Rijkens, Henny Spaargaren, Annelies Swijnenburg en Margreet van Gaal-Fasel.

De onderlinge taken zijn verdeeld en zij zullen zich inzetten om dat wat door het vorige bestuur is neergezet, te continueren.

Hun e-mailadressen vind je onderaan de pagina.

Na het sfeervolle kerstconcert heeft het POWERkoor afscheid genomen van dirigent Edwin Schimscheimer. Het koor heeft ruim 5 jaar onder zijn bevlogen leiding mogen zingen. Zijn grote muzikaliteit, humor en enthousiasme waren een stimulans voor velen.

Gelukkig is Peter Mohr bereid gevonden om het koor  met ingang van 15 januari 2024 te leiden. Wij wensen hem veel inspiratie en plezier toe en zijn klaar voor een nieuwe start.

Margreet van Gaal-Fasel                                                      mvgfasel@gmail.com
Hendrickje Rijkens                                                                hendrijke@planet.nl
Henny Spaargaren                                                                hennyspaargaren@kpnmail.nl
Annelies Swijnenburg                                                          a.j.swijnenburg992@kpnmail.nl