Powerkoor zoekt versterking

Op 15 januari jl. is het Powerkoor onder leiding van de nieuwe dirigent Peter Mohr met frisse zin gestart.
Het 1e halfjaar loopt tot en met 17 juni 2024; na de zomervakantie volgt er een 2e periode waarvoor de data nog zullen worden vastgesteld.

Na de eerste repetitie en verwerking van een aantal mutaties blijkt na inventarisatie dat het koor op dit moment 45 leden telt. Streefgetal is 50 leden; dit betekent dus dat er nog plaats is voor nieuwe leden.

Zoals bij veel koren loopt het aantal mannenstemmen achter bij dat van de vrouwen. Met name tenoren zijn in de minderheid. Dus is er grote vraag naar die stemmen. Ook vrouwen met een lage stem, die er geen bezwaar tegen hebben om mee te zingen met de tenoren, zijn van harte welkom.

De eerstvolgende repetitie is op 12 februari, 14-16 uur, en het adres is Grote Koppel 65 in Amersfoort.

Was je dus eigenlijk altijd al van plan om eens te gaan zingen, maar is het er nog niet van gekomen, trek de stoute schoenen aan en meld je aan bij Henny Spaargaren via het mailadres: hennyspaargaren@kpnmail.nl.

Zij zal dan meer informatie verstrekken.

Graag tot zings!

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen