Coördinatorschap

Per thema zijn er 2 coördinatoren die door het bestuur worden benoemd. Zij kunnen onderling overeenkomen hoe zij, op basis van persoonlijke belangstelling en expertise, het coördinatorschap willen invullen.

In ieder geval omvat de functie:

  • Aanspreekpunt zijn voor mensen die iets willen organiseren binnen POWER, hen wegwijs maken in de POWER-aanpak en hen ondersteunen in de organisatie van hun activiteit of project (zie: Zelf een activiteit organiseren en Financiering van een Power-activiteit of -project).
  • Beheren van de websitepagina betreffende het thema zoals het redigeren en invoeren van activiteiten en nieuwsberichten (zelf doen of uitbesteden). Indien een activiteit onder meerdere thema’s kan vallen, overleggen met de coördinatoren van die thema’s wie ‘hoofdaannemer’ is.
  • Besluiten of een activiteit van buiten (d.w.z. een activiteit die niet door een Power-deelnemer is georganiseerd) op de websitepagina van het thema wordt vermeld.
  • De coördinatoren van een thema nemen, in goed overleg, elkaars taken waar in geval van vakanties en/of ziekte.
  • Bij vragen of twijfels kan een coördinator het bestuurslid dat het betreffende thema als aandachtsgebied heeft raadplegen.
  • Periodiek overleg (1 tot 2 x per jaar) met het bestuurslid dat het betreffende thema als aandachtsgebied heeft.
  • Periodiek overleg (1 x per jaar) met coördinatoren van de andere thema’s.

Coördinatoren zijn bevoegd om contracten te ondertekenen passend binnen de begroting van door de penningmeester goedgekeurde projecten. Ondertekening van andere contracten behoort tot de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Overzicht coördinatoren

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen