Zelf een activiteit organiseren

Het organiseren van een Power-activiteit of -project, stap-voor-stap

Power kent activiteiten en projecten rond de thema’s Cultuur, Sociaal, Sportief, Zingeving, Wonen & Zorg en Maatschappij. Iedere Power-deelnemer kan een Power-activiteit of -project initiëren en organiseren.

Een éénmalige gebeurtenis noemen we een activiteit. Een project heeft een grotere omvang en kan een langere periode beslaan.

Aan de slag
Het begint met een idee voor een activiteit of project. Desgewenst organiseer je het samen met één of meer andere Power-deelnemers.

Maak dan contact met de coördinator van het thema waar je activiteit of project onder valt. Op de verschillende themapagina’s vind je de namen van de coördinatoren en, bij doorklikken op hun naam, hun e-mailadressen.

Bespreek samen met de themacoördinator(en) de volgende punten van aandacht:

  • Past je plan binnen de uitgangspunten van Power? (zie: Organisatie POWER-Amersfoort)
  • Is het een eenmalige activiteit of een project dat een langere periode beslaat dan ben je verantwoordelijk voor de continuïteit.
  • Als je deze vragen hebt beantwoord, maak je (samen) een ‘plan van aanpak’. Dat moet duidelijk maken wat je beoogt, wie wat doet, welke kosten eraan verbonden zijn en hoe het gefinancierd wordt als dat nodig is (zie: Financiering van een POWER-activiteit of -project).
  • De begroting wordt vervolgens voorgelegd aan de penningmeester van Power die al dan niet goedkeuring geeft.

Veel plezier en succes!