Zelf een activiteit organiseren

Het organiseren van een Power-activiteit of -project, stap-voor-stap

Power kent activiteiten en projecten rond de thema’s Cultuur, Sociaal, Sportief, Zingeving, Wonen & Zorg en Generaties. Iedere Power-deelnemer kan een Power-activiteit of -project initiëren en organiseren.

Een éénmalige gebeurtenis noemen we een activiteit. Een project heeft een grotere omvang en kan een langere periode beslaan.

Aan de slag
Het begint met een idee voor een activiteit of project. Maak van dat idee een concreet plan. Doe dat desgewenst met één of meer andere Power-deelnemers samen. Belangrijke punten van aandacht zijn:

  • Past je plan binnen de uitgangspunten van Power? (zie: Organisatie POWER-Amersfoort)
  • Is het een eenmalige activiteit of een project dat een langere periode beslaat? Organiseer je een project, dan verbind je je voor de duur daarvan om de continuïteit te waarborgen.
  • Als je deze vragen hebt beantwoord, maak je een ‘plan van aanpak’. Dat moet duidelijk maken wat je beoogt, wie wat doet, welke kosten eraan verbonden zijn en hoe het gefinancierd wordt als dat nodig is (zie Financiering van een POWER-activiteit of -project).
  • Leg je plan ter fiattering voor aan de coördinator van het thema waar je plan het beste bij aansluit via info@power-amersfoort.nl.
  • Als het een project betreft, legt de coördinator het vervolgens voor aan het bestuur dat uiteindelijk beslist.

Veel plezier en succes!

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen