Thema ‘Wonen en Zorg’ bij POWER

Historie
Al snel na de start van POWER in 2007 is het thema ‘Wonen’ een vast en terugkerend onderdeel. Met huiskamerbijeenkomsten zoals over ‘hoe wil je wonen als je ouder wordt’.  Zo vonden ook excursies plaats over hoe wonen met zorg gerealiseerd kon worden.

Vanaf 2010 is een groep deelnemers aan de slag gegaan met het  formuleren van woonwensen. Samen met een architectenbureau zijn deze gevisualiseerd en concreet gemaakt. Ook zijn, ter inspiratie, verschillende projecten, locaties en instellingen, zoals verzorgingshuizen, bezocht. Om verder te komen met de realisatie van een eigen Power woonproject werd destijds duidelijk dat een locatie het meest belangrijk was. Eind 2012 kwam deze wens in vervulling en kwam als plek de oude bibliotheek aan de Zonnehof in beeld. En zoals bekend werd in september 2017 het Boekhuis als Power woonproject opgeleverd. Het eerste en tot nu toe enige woonproject waarin Power een flinke stem had.

Tijdens deze periode zijn de volgende kernvragen bij  ‘Wonen en Zorg’ geformuleerd:

–  Wonen als je ouder wordt, hoe doe je dat?
–  Waar en hoe zou je over vijf jaar willen wonen?

Wat zijn de criteria waaraan een woonsituatie voor de oudere mens in de toekomst moet voldoen?

–  Zelf de regie houden als je zorg nodig hebt.
–  Voorzieningen in je huis en in de buurt. Domotica in huis en voorzieningen in de buurt.

Toekomst
Wij, Frank en Ine zijn in de zomer van 2022 als coördinator met ‘Wonen en Zorg’ bij Power begonnen. Vragen die wij komende periode aan de Power deelnemers willen stellen zijn onder meer:

  • Hoe denk je je gewenste woonsituatie over vijf jaar gerealiseerd te hebben? Dit kan ook je huidige woning zijn en wat zou je daaraan willen veranderen? Of denk je daar helemaal niet aan?
  • Welke rol speel je nu in je buurt als het gaat om zorg en hoe zou je die over vijf jaar willen zien?
  • Mocht je zelf op enig moment zorg nodig hebben, hoe zou je dat willen regelen of zorgen dat het geregeld wordt?
  • Zijn er andere onderwerpen of vragen in het kader van Wonen en Zorg die je in Power-verband zou willen bespreken?
  • Zijn er bepaalde woonprojecten die je zou willen bezoeken?
  • Zou je een gesprek willen voeren met mensen, die beroepsmatig over dit onderwerp iets kunnen vertellen?

We denken hierbij ook aan workshops en excursies naar bijzondere projecten. Verheugend is dat de gemeente inmiddels ook bewust is van het ‘Wonen en Zorg’ vraagstuk.
Hun nota hierover is van belang om kennis van te nemen. Zie ook: www.power-amersfoort.nl/2022/05/25/woonvormen-en-zorg-voor-ouderen/

Wij zullen hierover namens Power met de gemeente contact houden zodat woon- en zorgwensen van Power-deelnemers bij de gemeente bekend zijn.

Ine Jacet en Frank van den Tempel coördinatoren van het thema ‘Wonen en Zorg’.
Augustus 2022