Het tweede Power-Lustrum was een groot feest

Lees hier de power point presentatie van het openingswoord van onze voorzitter Thea Campagne
en de lezing van Prof. Dr. Roelof Hortulanus over Power – een lichte gemeenschap.

Een verslag van het Lustrum met tekst van Jet Holleman en foto’s van Thea van Goudzwaard en Ank Loonstra. En meer foto’s!

Een verslag van de enquête gehouden onder de Power-deelnemers. Initiatief enquête van Rob van der Neut, verslag door Co Schop en Rob van der Neut.

  • Voor de voorkeuren en initiatieven die uit de enquête naar voren zijn gekomen, zal met de desbetreffende personen contact worden gelegd door een van de bestuursleden dan wel door een van de coördinatoren van de verschillende activiteiten.
  • In de gespreksgroep inzake Healthy Ageing onder leiding van John van der Woude heeft iemand het idee voorgedragen van een ‘ontspullingsclub’. Wil deze persoon zich in verbinding stellen met Gon Veltkamp (secretaris@power-amersfoort.nl)?
  • Op het Power-Lustrum werd de vraag opgeworpen: Wat kan POWER doen om de participatiesamenleving verder vorm te geven. Dat klonk mij als een uitdaging in de oren en ik heb voorgesteld om in mijn woonwijk Kattenbroek met deelnemers van POWER in gesprek te gaan over hoe wij dat zouden kunnen invullen. Lees hier meer en meld je aan.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen