Info over website, nieuwsbrief en het organiseren van een activiteit

Het Webteam bestaat uit 4 mensen: Peter van der Weijden, webtechnicus; Hebel Montagne, verantwoordelijk voor de inhoud; Anneke Geldof, werkt samen met Hebel en is zich steeds meer aan het inwerken in deze materie; Tammo ter Hark, supertechnicus op de achtergrond.

De nieuwsbrief POWER-NIEUWS wordt gemaakt vanuit de Power website door Hebel en Anneke.
Zij maken en versturen de nieuwsbrief sinds kort om en om.
POWER-NIEUWS komt uit om de 14 dagen, in het weekend.

Wij verzoeken iedereen alle mails/communicatie over (algemene) technische zaken t.a.v.  de website te richten aan webmaster@power-amersfoort.nl. Deze mail gaat naar Peter en Hebel.
En alle mails/communicatie over algemene zaken t.a.v. de website en de nieuwsbrief, naar webladies@power-amersfoort.nl. Deze mail gaat naar Hebel en Anneke.
Webladies@power-amersfoort.nl is een nieuw e-mailadres, benodigd voor een goede samenwerking tussen Anneke en Hebel.

Power-deelnemers die een activiteit willen organiseren (hetgeen wij zeer aanmoedigen!!) kunnen bij Power/Zelf een activiteit organiseren lezen hoe men dit kan doen. Belangrijk is dat men contact maakt met de betreffende thema-coördinator. Deze zal ook de activiteit of het nieuwsbericht invoeren op de website. Maak hierover GEEN contact met het webteam!

De uiterste datum voor de invoer van activiteiten en nieuwsberichten op de website, nodig voor opname in de nieuwsbrief van het aansluitende weekend, is de vrijdag ervóór, 14 uur. Dit is noodzakelijk, we krijgen teveel kopij voor de nieuwsbrief op het laatste moment.
Berichten kunnen wel na die vrijdag worden ingevoerd, maar ze gaan dan niet meer mee in de nieuwsbrief van dat weekend.

Een verzoek aan alle redacteurs/coördinatoren is ook of jullie vóór elke uiterste datum bij de organisatoren van nieuwsberichten van jullie thema willen nagaan of hun bericht nog een keer vermeld moet worden in de nieuwsbrief! Normaliter wordt een nieuwsbericht 3x vermeld in de nieuwsbrief, maar soms moet dat minder vaak (of vaker). Dat weten wij niet, zonder bericht daarover!

In samenwerking met het bestuur is besloten om bij activiteiten en nieuwsberichten die niet door Powerdeelnemers of niet speciaal voor Power door anderen, worden georganiseerd, aan het eind van de titel toe te voegen: (EXTERN).  (POWER) hoeft niet te worden toegevoegd, dat is dan vanzelf wel duidelijk!
Sinds kort voegen we geen VOL meer toe aan de titel als de activiteit volgeboekt is. Dit omdat bij VOL men vaak niet verder kijkt en zich niet aanmeldt voor de reservelijst, terwijl dit vaak wél de bedoeling is.

Het Webteam.

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen