Nieuwe Coördinator Sportief gezocht per 1 september 2024

Er zijn 2 Coördinatoren Sportief.  Een richt zich op het wandelen, dit is nu Wil Reijs, en de ander richt zich  op het fietsen en dat is Coby van Rooijen.

Wil Reijs heeft aangekondigd zijn coördinatorschap met ingang van 1 september a.s. neer te leggen. We zoeken naar een opvolger. Dat impliceert dat deze nieuwe coördinator zich met name richt op de wandelingen.

Wat verwachten wij van de Coördinator Sportief:

  • enthousiast
  • communicatief
  • goed kunnen samenwerken met het bestuur, de overige coördinatoren en de begeleiders en organisatoren van de korte, middellange en lange wandelingen
  • voeten in de modder: affiniteit en ervaring met het begeleiden en organiseren van wandelingen
  • primus inter pares: om de samenwerking met de begeleiders en organisatoren van de wandelingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het een voorwaarde dat deze  coördinator zelf ook wandelingen organiseert en begeleidt binnen Power-Amersfoort
  • de coördinator zit ook de vergaderingen voor van de wandelcommissie die twee keer per jaar plaatsvinden
  • doordat de coördinator rechtstreeks betrokken is met de wandelingen is het een vereiste dat hij of zij kennis van zaken heeft van de technische aspecten rond het begeleiden van wandelingen zoals kaartlezen en het omgaan met GPS of bereid is dit te leren
  • van de coördinator wordt verwacht dat hij of zij in staat is activiteiten op de website van Power-Amersfoort in te voeren en te beheren, of bereid is dit te leren
  • uiteraard zal de nieuwe coördinator bij de aanvaarding van zijn of haar nieuwe rol ondersteuning en begeleiding  krijgen

Belangstellenden voor deze vacature kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie : Coby van Rooijen (cvanrooijen@gmail.com)

Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 1 april 2024

 

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen