Klik op de link om de reactie van het bestuur op de eindrapportage te lezen:
reactie bestuur op Eindrapportage Toekomstwerkgroep

De volledige Eindrapportage Toekomstwerkgroep is, na inloggen, te lezen via de link in dit document.