Initiatieven voor Wonen en Zorg

Als Power-coördinatoren Wonen en Zorg staan wij – Frank van den Tempel en Ine Jacet – klaar om jullie initiatieven (mede) vorm te geven. We omarmen graag alle initiatieven op het gebied van Wonen en Zorg gericht op “Wonen als je ouder wordt” en “Hoe houd je zelf de regie als je zorg nodig hebt”. […]

Lees verder…

Woonvormen en zorg voor ouderen. (EXTERN)

De gemeente Amersfoort heeft recent onderzoek laten doen naar de toekomstige behoefte aan woonvormen en zorg voor ouderen. Daaruit blijkt dat er op middellange termijn een probleem tussen vraag en aanbod ontstaat. Het aantal ouderen in Amersfoort neemt de komende jaren sterk toe. Dit zorgt voor een toenemende vraag naar passende huisvesting en extra druk […]

Lees verder…

Gesprek aan de Eem over woningmarkt (EXTERN)

Graag nodigen wij u uit om mee te doen aan het volgende ‘Gesprek aan de Eem’ op 9 juni om 19:30 uur in KAdECafé in het Eemhuis. Het thema voor dit gesprek is “Hoe krijg ik toegang tot de woningmarkt?” In dit Gesprek aan de Eem gaat het om de crisis op de woningmarkt die […]

Lees verder…

Power in de wijk

Uitnodiging aan alle POWER-deelnemers om mogelijkheden voor Power-in-de-wijk te verkennen. Enkele wijken zijn al succesvol bezig. Vanuit het thema Wonen en Zorg is in 2019 het idee ontstaan dat Power-deelnemers er behoefte aan kunnen hebben om ook in hun directe woonomgeving contact te hebben met elkaar of iets te kunnen betekenen voor elkaar. Inmiddels zijn […]

Lees verder…

POWER in Amersfoort-noord

Power-deelnemers in Nieuwland, Kattenbroek, Hoogland en Zielhorst zijn samen actief. Doe je ook mee? Onder de titel ‘Ontmoetingen tussen POWER-deelnemers in Amersfoord-noord’ is er in 2021 een nieuw initiatief ontstaan, waarbij POWER-deelnemers in een wijk of stadsdeel elkaar ontmoeten. Eerst in het Eemkwartier en nu ook in het stadsdeel Amersfoort-noord: Nieuwland, Kattenbroek, Hoogland en Zielhorst. […]

Lees verder…

Gesprek aan de Eem: “HELP! WIE HELPT?”

 Een thema van een gesprek dat u aangaat. Power-deelnemers zijn uitgenodigd om mee te doen aan het gesprek over het onderwerp “Help! Wie helpt?” Op 24 februari aanstaande staat de vraag centraal wie er in 2030 zorgt voor mij, mijn buren en mijn buurt. Een nieuw initiatief van De Volksuniversiteit Amersfoort met als doel om  […]

Lees verder…

Publieksmanifestatie ‘Naar een autoluwe Stadsring’

Op 4 november 2021 organiseert Burgerinitiatief ‘Van Ring naar Park’ een publieksmanifestatie. De geïnteresseerde Amersfoorter krijgt dan te horen hoe zijn/haar stad kan profiteren van de transitie van de Stadsring van verkeersriool naar een wijkontsluitingsweg voor de binnenstad en de winst van groen en blauw gebied. Als gastspreker komt Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility […]

Lees verder…

Webinar ‘Ouder worden in eigen huis’

Helaas in Coronatijden weinig activiteiten buitenshuis. Maar wel goed om te horen, dat in enkele wijken, zoals in het Eemkwartier, Kattenbroek, Zielhorst, Hoogland en Nieuwland mensen elkaar gevonden hebben of aan het vinden zijn. Zo worden er door verschillende contactpersonen van die wijken kleine ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Zie verder onder de rubriek ‘Nieuwtjes/Nieuwsberichten’. Een activiteit voor […]

Lees verder…

Belangstellenden gezocht CPO project Vondelstaete

Belangstellenden gezocht voor het Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) project Vondelstaete  Als initiatiefnemer van het CPO project Boekhuis is Barbara Bastiaanssen door de initiatiefnemers van CPO Vondelstaete benaderd met het verzoek Powerdeelnemers te interesseren voor hun initiatief. CPO VondelStaete is een particulier initiatief De bouwgroep, bestaande uit huishoudens uit (regio) Amersfoort, ontwikkelt op een toplocatie aan […]

Lees verder…

Wonen en Zorg informatie

Ontmoetingen Powerdeelnemers in je eigen wijk Een aantal Powerdeelnemers heeft de behoefte om te weten wat in eigen wijk op het gebied van wonen en (in)formele zorg aanwezig is. In 2020 zijn hiertoe in een paar wijken initiatieven genomen. Zoals in het Eemkwartier en in Nieuwland Heb je belangstelling aan Powercontacten op wijkniveau, stuur dan […]

Lees verder…

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen