Voortgang toekomst Power

In september en oktober zijn brainstormsessies gehouden over de toekomst van Power, met 54 Powerdeelnemers. De resultaten daarvan zijn samengevat in een powerpoint-weergave en met een tussenrapportage aan het bestuur. Zie onderstaand voor deze rapportages. De vier rode draden die uit de sessies zijn gekomen, kunnen als volgt kort samengevat worden:

a. Voor en door elkaar,  b. Community, c. Laagdrempelig, d. Van Onderop.

Tevens zijn  er nog twee andere belangrijke punten naar voren gekomen. Dat betreft: Aandacht voor nieuwe deelnemers Power en Niet commercieel.

Naar aanleiding van de tussenrapportage heeft het bestuur drie werkgroepen ingesteld.  Dat zijn de volgende:
1. Het functioneren van de community.
2. Het optimaliseren van de organisatie van de activiteiten.
3. Het intensiveren van het begeleiden van nieuwe deelnemers.

De drie werkgroepen worden momenteel ingevuld.  Ze verwachten uiterlijk begin van het nieuwe jaar aan het bestuur te kunnen rapporteren.

Werkgroep Toekomst Power,
Sylvia, Anneke, Monique, Ine en Frank

211023 Tussenrapportage Toekomstwerkgroep Power

211023 Brainstormsessie Toekomst Power

 

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen