Voortgang toekomst Power

In november 2023 is er een tussenrapportage gemaakt over de output van de workshops die in september en oktober zijn gehouden met een groot aantal Power-genoten. Deze is toen gepubliceerd in de Nieuwsbrief met de bijbehorende bijlagen. Je kunt dit desgewenst terugvinden op de website onder Sociaal-Nieuwsberichten. Een van de uitkomsten was dat het bestuur […]

Lees verder…

Powerkoor zoekt versterking

Op 15 januari jl. is het Powerkoor onder leiding van de nieuwe dirigent Peter Mohr met frisse zin gestart. Het 1e halfjaar loopt tot en met 17 juni 2024; na de zomervakantie volgt er een 2e periode waarvoor de data nog zullen worden vastgesteld. Na de eerste repetitie en verwerking van een aantal mutaties blijkt […]

Lees verder…

Uitbreiding Webteam

Joke Warris en Jan Bonthond hebben zich kort geleden aangesloten bij het Power webteam. Het webteam bestaat nu uit de volgende personen: Hebel Montagne en Anneke Geldof: verantwoordelijk voor de inhoud van de website: Correcte en volledige inhoud van activiteiten en nieuwsberichten (en andere zaken), troubleshouting (qua inhoud) en vraagbaak. Joy Quist en Jan Bonthond: […]

Lees verder…

Toekomst Power

Toekomst Power! Denk en doe mee. Samen maken we het verschil! Power is enorm gegroeid. Tot maar liefst zo’n 600 deelnemers. Dit roept de vraag op: Hoe gaat de toekomst van Power-Amersfoort er uit zien? Wie willen we zijn, waar willen we naar toe, hoe ziet de toekomst van Power er over zo’n 5 jaar […]

Lees verder…

Publiceren van foto’s en filmpjes op onze website en op andere publieke (social) media

Afgelopen januari heeft het bestuur een geactualiseerd privacyreglement vastgesteld, op de website geplaatst en in het coördinatorenoverleg besproken. Zie websiteonderdeel Power Privacyreglement. Daarin is een passage opgenomen over het publiceren van foto’s. Met dit bericht vragen wij daarvoor nogmaals jullie aandacht. Ook omdat ons berichten bereiken dat niet iedereen zich houdt aan de regels en […]

Lees verder…

Marijke Bremer nieuwe secretaris van het Power-bestuur, afscheid van secretaris Gon Veltkamp

Zoals eerder al bekend is geworden, loopt de 2e zittingstermijn van onze secretaris Gon Veltkamp deze zomer af. Gon heeft al eerder aangegeven zich niet voor een 3e termijn beschikbaar te stellen. Daarom zijn we de afgelopen periode op zoek gegaan naar opvolging voor Gon. De sollicitatiecommissie, die bestond uit twee Power-deelnemers en de bestuursvoorzitter, heeft Marijke […]

Lees verder…

Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen