Voortgang toekomst Power

In november 2023 is er een tussenrapportage gemaakt over de output van de workshops die in september en oktober zijn gehouden met een groot aantal Power-genoten. Deze is toen gepubliceerd in de Nieuwsbrief met de bijbehorende bijlagen. Je kunt dit desgewenst...

Powerkoor zoekt versterking

Op 15 januari jl. is het Powerkoor onder leiding van de nieuwe dirigent Peter Mohr met frisse zin gestart. Het 1e halfjaar loopt tot en met 17 juni 2024; na de zomervakantie volgt er een 2e periode waarvoor de data nog zullen worden vastgesteld. Na de eerste repetitie...